Prezídium

Najnovšie dokumenty

25.08.2021 09:31 Elektronické hlasovanie č.44- Schválenie predsedu OV IBU CUP 2022 Prezídium Stiahnuť
16.08.2021 09:47 Elektronické hlasovanie č.43 Nominácia SZB – MS v LB Nové mesto na Morave Prezídium Stiahnuť
11.08.2021 09:13 Rokovací poriadok Prezídium Stiahnuť
21.07.2021 09:28 Elektronické hlasovanie – č.42 Udelenie výnimky pre CTM Prezídium Stiahnuť
21.07.2021 09:28 Príloha k el.hlasovaniu č.42 Prezídium Stiahnuť
08.07.2021 09:27 Elektronické hlasovanie – č.41 Schválenie vyhlásenia VO a dokumentov k VO Prezídium Stiahnuť
08.07.2021 09:24 Príloha 1 k el.hlasovaniu č.41 Prezídium Stiahnuť
08.07.2021 09:23 Príloha 2 k el.hlasovaniu č.41 Prezídium Stiahnuť
08.07.2021 09:21 Príloha 3 k el.hlasovaniu č.41 Prezídium Stiahnuť
02.07.2021 09:21 Elektronické hlasovanie – č.40 rozdelenie odmien pre členov P SZB Prezídium Stiahnuť
30.06.2021 09:20 Elektronické hlasovanie – č.39 schválenie aktívnych športovcov U-23 Prezídium Stiahnuť
29.06.2021 09:20 Elektronické hlasovanie – č.38 úprava platového ohodnotenia J. Leščinský Prezídium Stiahnuť
29.06.2021 09:19 Elektronické hlasovanie – č.37 Návrh nominčných kritérií RD SZB na leto 2021 Prezídium Stiahnuť
24.06.2021 09:18 Elektronické hlasovanie – č.36 Smernica prípravka Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:17 Zápis z Prezídia SZB č.2 Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:16 Návrh programu na VZ SZB Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:12 Výročná správa 2020 Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:07 Prílohy k Výročnej správe Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:07 Správa kontrolóra SZB Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:06 Návrh rozpočtu SZB 2021 Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:05 Úprava stanov SZB Prezídium Stiahnuť
17.06.2021 09:00 Nové LOGO SZB Prezídium Stiahnuť
02.06.2021 14:58 Elektronické hlasovanie – č.35 Vyhlásenie 2.kola OVS Prezídium Stiahnuť
02.06.2021 14:57 Elektronické hlasovanie – č.34- Trénerská licencia III. stupňa – Ľ. Kalinová Prezídium Stiahnuť
31.05.2021 14:56 Elektronické hlasovanie – č.33 Plány príprav RD SZB 2021-2022 a HŠP TOP tímov 2021 Prezídium Stiahnuť
31.05.2021 14:56 Elektronické hlasovanie – č.32 Sociálny príjem pre športovcov zaradených v RD SZB 2021/2022 Prezídium Stiahnuť
26.05.2021 14:55 Elektronické hlasovanie – č.31 Členovia komisie OVS predaj budovy Prezídium Stiahnuť
25.05.2021 14:54 Elektronické hlasovanie – č.30 Delegčný kľúč Prezídium Stiahnuť
21.05.2021 14:53 Elektronické hlasovanie – č.29 Spôsob a výška odmeny ŠO zriadených CTM Prezídium Stiahnuť
21.05.2021 14:53 Elektronické hlasovanie – č.28 Ocenenie športovcov a KBS Prezídium Stiahnuť
21.05.2021 14:52 Elektronické hlasovanie – č.27 Financovanie CTM Prezídium Stiahnuť
20.05.2021 14:52 Elektronické hlasovanie – č.26 Návrh na zriadenie CTM a zodpovedných trénerov zriadených CTM pre sezónu 2021/2022 Prezídium Stiahnuť
20.05.2021 14:51 Elektronické hlasovanie – č.25 Koordinátor súťaží v LB sezóna 2021 Prezídium Stiahnuť
19.05.2021 14:50 Elektronické hlasovanie – č.24 Prerozdelenie zbraní Prezídium Stiahnuť
18.05.2021 14:50 Elektronické hlasovanie – č.23 Zaradenie športovcov do RŠS NŠC 2021 Prezídium Stiahnuť
14.05.2021 14:49 Elektronické hlasovanie – č.22 Spôsob výška odmeny ŠO zriadených CTM Prezídium Stiahnuť
14.05.2021 14:48 Elektronické hlasovanie – č.21 Financovanie CTM Prezídium Stiahnuť
09.05.2021 14:48 Elektronické hlasovanie – č.20 Zoznam TŠ na sezónu 2021/2022 Prezídium Stiahnuť
07.05.2021 14:47 Elektronické hlasovanie – č.19 Zriadenie ZM 2021/2022 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:44 Zápis z Prezídia SZB č.1 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:44 Príloha bod 3 IBU cup 2021 Osrblie Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:43 Príloha bod 3 logo SZB 2021 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:43 Príloha bod 5a Smernica SLS 2021 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:42 Príloha bod 5b Smernica PRÍPRAVKY LETO 2021 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:41 Príloha bod 5c zmena Pravidiel SZB 2021 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:41 Príloha bod 6 – RD SZB 2021/2022 Prezídium Stiahnuť
27.04.2021 14:40 Príloha bod 8 OVS – predaj budovy Prezídium Stiahnuť
23.04.2021 14:39 Elektronické hlasovanie – č.18 Návrh na zaradenie športovcov do VŠC DUKLA BB pre sezónu 2021-2022 Prezídium Stiahnuť
15.04.2021 14:38 Elektronické hlasovanie – č.17 Kandidát na člena „IBU Development Reference Group“ Prezídium Stiahnuť
01.04.2021 14:38 Elektronické hlasovanie – č.16 Čerpanie Top tím Prezídium Stiahnuť
16.03.2021 14:37 Elektronické hlasovanie – č.15 Nominácie na 9SP Ostersund Prezídium Stiahnuť
09.03.2021 14:36 Elektronické hlasovanie – č.14 Nominácie na 8.SP NMNM a 5.IP Obertilliach Prezídium Stiahnuť
26.02.2021 14:36 Elektronické hlasovanie – č.13 Nominácie na 7.SP NMNM Prezídium Stiahnuť
25.02.2021 14:35 Elektronické hlasovanie – č.12 Úprava kalendára Sl.pohára Prezídium Stiahnuť
14.02.2021 14:34 Elektronické hlasovanie – č.11 Nominácia na IBU Cup 4 a MSJaK Prezídium Stiahnuť
10.02.2021 14:33 Elektronické hlasovanie – č.10 Návrh rozpočtu Prezídium Stiahnuť
08.02.2021 14:33 Elektronické hlasovanie – č.9 Nominácia na 3.IP Osrblie Prezídium Stiahnuť
03.02.2021 14:32 Elektronické hlasovanie – č.8 Nominácia na MS Pokljuka Prezídium Stiahnuť
27.01.2021 14:31 Elektronické hlasovanie – č.7 úprava nominačných kritérií Prezídium Stiahnuť
22.01.2021 14:30 Elektronické hlasovanie – č.6 Nominácia OME Duszniki-Zdrój Prezídium Stiahnuť
19.01.2021 14:28 Elektronické hlasovanie – č.5 Nominácia Anterselva Prezídium Stiahnuť
12.01.2021 14:27 Elektronické hlasovanie – č.4 zmena nominácie Prezídium Stiahnuť
09.01.2021 14:25 Elektronické hlasovanie – č.3 Nominácie IBU CUP Arber Prezídium Stiahnuť
04.01.2021 14:24 Elektronické hlasovanie – č.2 Nominácie Oberhof 2021 Prezídium Stiahnuť
03.01.2021 14:23 Elektornické hlasovaniie – č.1 zmena nominačných kritérií Prezídium Stiahnuť
07.12.2020 14:20 Elektronické hlasovanie – č.36 návrh nominácie II.kolo SP Prezídium Stiahnuť
27.11.2020 16:41 Elektronické hlasovanie – č.35 zmena nominácie I.kolo SP Prezídium Stiahnuť
21.11.2020 16:39 Elektronické hlasovanie – č.34 návrh nominácie I.kolo SP Prezídium Stiahnuť
18.11.2020 16:38 Elektronické hlasovanie – č.32 rebríčky oprava Prezídium Stiahnuť
18.11.2020 16:38 Príloha k zápisu č.32 rebríček LB 20 Prezídium Stiahnuť
18.11.2020 16:37 Príloha k zápisu č.32 rebríček LB20 VT Prezídium Stiahnuť
18.11.2020 16:37 Prílohak zápisu č.32 rebríček LB20 KB Prezídium Stiahnuť
12.11.2020 16:36 Elektronické hlasovanie – č.31 rozpočtové opatrenie Prezídium Stiahnuť
30.10.2020 16:35 Elektronické hlasovanie – č.30 Rozpočtové opatrenie Prezídium Stiahnuť
29.10.2020 16:35 Elektronické hlasovanie – č.29 Schválenie odmien pre športovcov Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:34 Zápis zo zasadnutia č.5/2020 Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:33 Príloha č.1 – Nominačné kritériá RD 2020-2021 Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:33 Príloha č.2 – Smernica č.5-2020 o obehu účtových dokladov Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:31 Príloha č.3A – rebríček LB 20-kategorie Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:30 Príloha č.3B – rebríček LB 20-VT Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:29 Príloha č.3C – rebríček LB 20-kluby Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:29 Príloha č.4 – Smernica SZS 2020/2021 Prezídium Stiahnuť
21.10.2020 16:28 Príloha č.5 – Návrh na zmenu pravidiel Prezídium Stiahnuť
02.10.2020 16:27 Elektronické hlasovanie – č.28 Dotácia CTM Prezídium Stiahnuť
13.09.2020 16:21 Elektronické hlasovanie – č.26 Menovanie predsedu OV na IBU CUP 2021 Prezídium Stiahnuť
12.09.2020 16:20 Elektronické hlasovanie – č.25 Nominačné kritériá Prezídium Stiahnuť
10.09.2020 16:20 Elektronické hlasovanie – č.24 Ukončenie zmluvy s koordinátorom Prezídium Stiahnuť
07.09.2020 16:19 Elektronické hlasovanie – č.23 Projekt na školách Prezídium Stiahnuť
20.08.2020 16:18 Elektronické hlasovanie – č.22 Zmena kapitálových výdavkov Prezídium Stiahnuť
16.08.2020 16:16 Elektronické hlasovanie – č.21 Účasť SZB na akciách IBU Prezídium Stiahnuť
06.08.2020 16:16 Elektronické hlasovanie – č.20 Zmena trénera CTM Prezídium Stiahnuť
30.07.2020 16:15 Elektronické hlasovanie – č.19 Prerozdelenie vzduchovkových sklopných terčov Prezídium Stiahnuť
30.07.2020 16:14 Elektronické hlasovanie – č.18 Prerozdelenie dotácie pre zriadené Základne mládeže Prezídium Stiahnuť
19.07.2020 16:14 Elektronické hlasovanie – č.17 Prerozdelenie dotácie aktívni športovci Prezídium Stiahnuť
13.07.2020 16:13 Elektronické hlasovanie – č.16 Aktívni športovci Prezídium Stiahnuť
11.07.2020 16:12 Elektronické hlasovanie – č.15 Smernica prípravka Prezídium Stiahnuť
30.06.2020 16:12 Elektronické hlasovanie – č.14 plány ŠP Prezídium Stiahnuť
30.06.2020 16:11 Elektronické hlasovanie – č.13 zmena zaradenia do NŠC Prezídium Stiahnuť
17.06.2020 16:10 Elektronické hlasovanie – č.12 Nom.kritériá EYOF Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:10 Zápis zo zasadnutia č.4/2020 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:09 Príloha 1 k bodu 2 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:08 Príloha 2 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:08 Príloha 3 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:07 Príloha 4 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:06 Príloha 5 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:06 Príloha 6 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:05 Príloha 7 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:04 Príloha 8 k bodu 4 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:03 Príloha 9 k bodu 5 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:02 Príloha 10 k bodu 6 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:01 Príloha 11 k bodu 7 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:01 Príloha 12 k bodu 7 Prezídium Stiahnuť
15.06.2020 16:00 Príloha 13 k bodu 8 Prezídium Stiahnuť
26.05.2020 16:00 Elektronické hlasovanie Delegačný kľúč Prezídium Stiahnuť
14.05.2020 15:59 Zápis zo zasadnutia č.3/2020 Prezídium Stiahnuť
14.05.2020 15:58 Prílohy k zápisu č.3/2020 I. Prezídium Stiahnuť
14.05.2020 15:58 Prílohy k zápisu č.3/2020 II. Prezídium Stiahnuť
21.04.2020 15:57 Zápis zo zasadnutia č.2/2020 Prezídium Stiahnuť
21.04.2020 15:56 Prílohy k zápisu č.2/2020 Prezídium Stiahnuť
13.03.2020 15:56 Elektronické hlasovanie Prezídium Stiahnuť
06.03.2020 15:55 Zoznam elektronických hlasovaní 1 Prezídium Stiahnuť
06.03.2020 15:55 Zoznam elektronických hlasovaní 2 Prezídium Stiahnuť
05.01.2020 15:54 Zápis zo zasadnutia č. 1/2020 Prezídium Stiahnuť
05.01.2020 15:53 Príloha 1 k zápisu č. 1/2020 Prezídium Stiahnuť
05.01.2020 15:52 Príloha 2 k zápisu č. 1/2020 Prezídium Stiahnuť
05.01.2020 15:52 Príloha 3 k zápisu č. 1/2020 Prezídium Stiahnuť
05.01.2020 15:51 Príloha k zápisu č.1/2020 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
05.01.2020 15:50 Príloha k zápisu č.1/2020 k bodu 3 Prezídium Stiahnuť
06.12.2019 15:50 Zápis zo zasadnutia č. 20/2019 Prezídium Stiahnuť
06.12.2019 15:49 Príloha 1 k zápisu č.20/2019 Prezídium Stiahnuť
06.12.2019 15:48 Príloha 2 k zápisu č.20/2019 Prezídium Stiahnuť
06.12.2019 15:48 Príloha 3 k zápisu č.20/2019 Prezídium Stiahnuť
22.11.2019 15:47 Zápis zo zasadnutia č.19/2019 Prezídium Stiahnuť
17.11.2019 15:43 Zápis zo zasadnutia č.18/2019 Prezídium Stiahnuť
28.10.2019 15:42 Prílohy k Zápisu č. 17/2019 Prezídium Stiahnuť
28.10.2019 15:41 Zápis zo zasadnutia č. 17/2019 Prezídium Stiahnuť
07.10.2019 15:41 Prílohy k Zápisu č. 16/2019 Prezídium Stiahnuť
07.10.2019 15:40 Zápis zo zasadnutia č. 16/2019 Prezídium Stiahnuť
21.09.2019 15:38 Prílohy k Zápisu č. 15/2019 Prezídium Stiahnuť
21.09.2019 15:38 Zápis zo zasadnutia č. 15/2019 Prezídium Stiahnuť
19.07.2019 15:33 Prílohy k Zápisu č. 14/2019 Prezídium Stiahnuť
19.07.2019 15:31 Zápis zo zasadnutia č. 14/2019 Prezídium Stiahnuť
10.06.2019 15:31 Prílohy k Zápisu č. 13/2019 Prezídium Stiahnuť
10.06.2019 15:30 Zápis zo zasadnutia č. 13/2019 Prezídium Stiahnuť
17.05.2019 15:30 Prílohy k Zápisu č. 12/2019 Prezídium Stiahnuť
17.05.2019 15:29 Zápis zo zasadnutia č. 12/2019, oprava 15.6.19 Prezídium Stiahnuť
13.04.2019 15:28 Prílohy k Zápisu č. 11/2019 Prezídium Stiahnuť
13.04.2019 15:27 Zápis zo zasadnutia č. 11/2019 Prezídium Stiahnuť
31.03.2019 15:27 Prílohy k Zápisu č. 10/2019 Prezídium Stiahnuť
31.03.2019 15:26 Zápis zo zasadnutia č. 10/2019 Prezídium Stiahnuť
17.02.2019 15:25 Prílohy k Zápisu č. 9/2019 Prezídium Stiahnuť
17.02.2019 15:25 Zápis zo zasadnutia č. 9/2019 Prezídium Stiahnuť
21.11.2018 15:24 Prílohy k Zápisu č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
21.11.2018 15:23 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
09.11.2018 15:22 Prílohy k Zápisu č. 7/2018 Prezídium Stiahnuť
09.11.2018 15:21 Zápis zo zasadnutia č. 7/2018 Prezídium Stiahnuť
26.10.2018 15:20 Prílohy k Zápisu č. 6/2018 Prezídium Stiahnuť
26.10.2018 15:20 Zápis zo zasadnutia č. 6/2018 Prezídium Stiahnuť
06.10.2018 15:19 Prílohy k Zápisu č. 5/2018 Prezídium Stiahnuť
06.10.2018 15:18 Zápis zo zasadnutia č. 5/2018 Prezídium Stiahnuť
14.09.2018 15:18 Prílohy k Zápisu č. 4/2018 Prezídium Stiahnuť
14.09.2018 15:17 Zápis zo zasadnutia č. 4/2018 Prezídium Stiahnuť
02.07.2018 15:16 Prílohy k Zápisu č. 3/2018 Prezídium Stiahnuť
02.07.2018 15:15 Zápis zo zasadnutia č. 3/2018 Prezídium Stiahnuť
02.06.2018 15:15 Prílohy k Zápisu č. 2/2018 Prezídium Stiahnuť
02.06.2018 15:14 Zápis zo zasadnutia č. 2/2018 Prezídium Stiahnuť
05.05.2018 15:13 Prílohy k Zápisu č. 1/2018 Prezídium Stiahnuť
05.05.2018 15:13 Zápis zo zasadnutia č. 1/2018 Prezídium Stiahnuť
19.04.2018 15:12 Prílohy k Zápisu č. 9/2018 Prezídium Stiahnuť
19.04.2018 15:11 Zápis zo zasadnutia č. 9/2018 Prezídium Stiahnuť
28.03.2018 15:10 Prílohy k Zápisu č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
28.03.2018 15:09 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
28.12.2017 15:09 Prílohy k Zápisu č. 7/2017 Prezídium Stiahnuť
28.12.2017 15:08 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017 Prezídium Stiahnuť
16.10.2017 15:07 Prílohy k Zápisu č. 6/2017 Prezídium Stiahnuť
16.10.2017 15:07 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017 Prezídium Stiahnuť
29.05.2017 15:06 Prílohy k Zápisu č. 5/2017 Prezídium Stiahnuť
29.05.2017 15:05 Zápis zo zasadnutia č. 5/2017 Prezídium Stiahnuť
22.04.2017 15:04 Prílohy k Zápisu č. 4/2017 Prezídium Stiahnuť
22.04.2017 15:04 Zápis zo zasadnutia č. 4/2017 Prezídium Stiahnuť
08.04.2017 15:02 Prílohy k Zápisu č. 3/2017 Prezídium Stiahnuť
08.04.2017 15:02 Zápis zo zasadnutia č. 3/2017 Prezídium Stiahnuť
21.12.2016 15:01 Prílohy k Zápisu č. 2/2016 Prezídium Stiahnuť
21.12.2016 15:00 Zápis zo zasadnutia č. 2/2016 Prezídium Stiahnuť
23.10.2016 14:54 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 1/2016 Prezídium Stiahnuť
23.10.2016 14:53 Prílohy k Zápisu č. 1/2016 Prezídium Stiahnuť
23.10.2016 14:52 Zápis zo zasadnutia č. 1/2016 Prezídium Stiahnuť
15.09.2016 14:51 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 13 Prezídium Stiahnuť
15.09.2016 14:51 Prílohy k Zápisu č. 13 Prezídium Stiahnuť
15.09.2016 14:50 Zápis zo zasadnutia č. 13 Prezídium Stiahnuť
19.07.2016 14:49 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 12 Prezídium Stiahnuť
19.07.2016 14:48 Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 12 Prezídium Stiahnuť
13.05.2016 14:48 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 11 Prezídium Stiahnuť
13.05.2016 14:47 Zápis zo zasadnutia č. 11 Prezídium Stiahnuť
13.05.2016 14:46 Prílohy k Zápisu č. 11 Prezídium Stiahnuť
09.04.2016 14:45 Zápis zo zasadnutia č. 10 Prezídium Stiahnuť
09.04.2016 14:45 Prílohy k Zápisu č. 10 Prezídium Stiahnuť
09.01.2016 14:44 Zápis zo zasadnutia č. 9 Prezídium Stiahnuť