Informácie pre biatlonové kluby

Pre podrobné informácie o úprave tratí a strelnice je potrebné kontaktovať zamestnanca NBC na telefónnom čísle 0918 900 774.

Režim strelnice

Dňa 4.11.2020 bolo na stránke SZB spustené online objednávanie strelnice v sekcii NBC. Prístup bude udelený každému klubu alebo reprezentačnému tímu (jediná podmienka je mať email v tvare ….@gmail.com) Pre udelenie prístupu a informácii ohľadne prihlasovania kontaktujte správcu na telefónnom čísle 0918 900 774.

Tréneri sú povinní vybrať podložky na streľbu, použiť pripravené papierové terče v rámikoch na nástrel.

Po skončení tréningu je tréner povinný upraviť strelnicu do pôvodného stavu a upratať nábojnice z palebnej čiary.

Prísny zákaz vjazdu motorových vozidiel na strelnicu a do priestoru tribúny!!!

Využívanie strelnice je potrebné nahlásiť minimálne 1 deň pred plánovaným tréningom cez online prihlasovanie.

Využívanie strelnice cez víkend je potrebné nahlásiť minimálne 2 dni pred plánovaným tréningom.

Nenahlásené tréningy na strelnici sú ZAKÁZANÉ.

Pre členov SZB je používanie tratí a strelnice bezplatné.

Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica ( „SZB“) je vlastníkom Národného biatlonového centra v Osrblí ( „NBC“).
Súčasťou areálu NBC je športová biatlonová strelnica s trvalou prevádzkou a lyžiarske bežecké trate. Lyžiarske bežecké trate s asfaltovým povrchom sa v letnom období používajú na tréning na kolieskových lyžiach a korčuliach. V areáli NBC Osrblie sa pravidelne konajú tréningy a preteky biatlonistov (členov SZB) prípadne iných osôb, ktoré získali súhlas na využitie areálu NBC Osrblie.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.