Oznamy

Najnovšie dokumenty

03.08.2022 14:41 Smernica č.6/2020 – upravená po VZ 2.7.2022 Smernice Stiahnuť
25.07.2022 15:04 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 30.6.2022 Dotácie Stiahnuť
18.07.2022 13:37 34-Zápis elektronického hlasovania per rollam č.30- aktívní športovci 2021-2022 Prezídium Stiahnuť
18.07.2022 13:36 PRÍLOHA k zápisu č.34 -Aktívni 2021-2022 U-23 Prezídium Stiahnuť
07.07.2022 14:32 Zápis z VZ SZB 2.7.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
07.07.2022 14:31 Prílohy k zápisu z VZ SZB 2.7.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
04.07.2022 15:00 Rozpočet SZB na rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
23.06.2022 15:16 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 31.5.2022 Dotácie Stiahnuť
23.06.2022 10:24 Smernica č.2/2022 – Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách Smernice Stiahnuť
23.06.2022 10:14 Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB 17.6.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:12 PRÍLOHA č.1 k zasadnutiu Prezídia – Smernica cestovne náhrady 2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:11 PRÍLOHA č.2 k zasadnutiu Prezídia – Zoznam členov RD SZB pre sezónu 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:10 PRÍLOHA č.3 k zasadnutiu Prezídia – NÁVRH PROGRAM VZ SZB 2.7.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:09 PRÍLOHA č.4 k zasadnutiu Prezídia – ROKOVACÍ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:07 PRÍLOHA č.5 k zasadnutiu Prezídia – Rozpočet 2022 pre VZ 02.07.2022 Prezídium Stiahnuť