Najnovšie dokumenty

25.08.2023 14:28 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za júl Dotácie Stiahnuť
17.08.2023 14:25 26 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.23 – nominácia SZB na MS v LB Osrblie 21.-27. 8. 2023 Prezídium Stiahnuť
01.08.2023 11:15 Organizačný a návštevný poriadok Slovenský zväz biatlonu_MS2023 Aktuality Stiahnuť
01.08.2023 11:10 25 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.22- Schválenie predĺženia Zmluvy o kontokorentnom úvere č.1057CC16 Prezídium Stiahnuť
25.07.2023 15:13 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za jún Dotácie Stiahnuť
12.07.2023 10:05 Zoznam aktívnych športovcov v roku 2023 Talentovaná mládež Stiahnuť
12.07.2023 09:51 24 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.21-Nominačné kritériá RD SZB – leto 2023 Prezídium Stiahnuť
12.07.2023 09:28 23 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.20- Príspevok U-23 Prezídium Stiahnuť
12.07.2023 09:26 23 Príloha k PSZB č.23 Aktívni športovci Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 14:44 22 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.19-Zriadenie a financovanie CTM pre sezónu 2023-2024 – zmluvné vzťahy Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 14:43 Príloha k PSZB č.22 Financovanie CTM 29.5.2023 schválené P SZB Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 14:41 21 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.18 HŠP Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 14:39 20 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.17 – odmeny Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 11:57 Zápisnica z VZ SZB 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:44 1 Príloha č.1 Prezenčná listina delegátov Valné zhromaždenie Stiahnuť