Oznamy

Najnovšie dokumenty

13.06.2024 10:59 Zápisnica z VZ SZB 1.6.2024 Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:54 1-4. PRÍLOHA 1.-4. Prezenčná listina Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:52 5. PRÍLOHA č.5 Pracovné predsedníctvo Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:51 6. PRÍLOHA č.6 VOĽBY PRACOVNÝCH KOMISIÍ Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:50 7. PRÍLOHA č.7 ROKOVACÍ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:49 8. PRÍLOHA č.8 VOLEBNÝ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:48 9. PRÍLOHA č. 9 Správa mandátovej komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:46 10. PRÍLOHA č.10 PROGRAM Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:45 11. PRILOHA č.11 Výročná správa s prílohami – účt. závierka Biathlon s.r.o. a SZB, Správa audítora Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:43 12. PRÍLOHA č.12 Správa kontrolóra Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:42 13. PRÍLOHA č.13 Rozpočet 2024 Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:40 14. PRÍLOHA č.14 Zoznam kandidátov Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:39 15. PRÍLOHA č.15 Protokol o vykonaní volieb Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:38 16. Príloha č.16 Uznesenia VZ SZB z 1.6.2024 v Osrblí Valné zhromaždenie Stiahnuť
12.06.2024 12:32 SPRÁVA TD Ružomberok 8.-9.6.2024 Správy technických delegátov Stiahnuť