Oznamy

Najnovšie dokumenty

23.06.2022 15:16 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 31.5.2022 Dotácie Stiahnuť
23.06.2022 10:24 Smernica č.2/2022 – Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách Smernice Stiahnuť
23.06.2022 10:14 Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB 17.6.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:12 PRÍLOHA č.1 k zasadnutiu Prezídia – Smernica cestovne náhrady 2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:11 PRÍLOHA č.2 k zasadnutiu Prezídia – Zoznam členov RD SZB pre sezónu 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:10 PRÍLOHA č.3 k zasadnutiu Prezídia – NÁVRH PROGRAM VZ SZB 2.7.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:09 PRÍLOHA č.4 k zasadnutiu Prezídia – ROKOVACÍ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:07 PRÍLOHA č.5 k zasadnutiu Prezídia – Rozpočet 2022 pre VZ 02.07.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:06 PRÍLOHA č.6 k zasadnutiu Prezídia – Úprava smernice ÚTM Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 10:05 PRÍLOHA č.7 k zasadnutiu Prezídia – Materiál na prerozdelenie 2022 Prezídium Stiahnuť
20.06.2022 09:49 Zápis ŠTK z 18. júna 2022 Športovo-technická komisia Stiahnuť
14.06.2022 13:02 Preteky obratnosti Športovo-technická komisia Stiahnuť
14.06.2022 13:01 Pravidlá streleckej súťaže leto 2022 Športovo-technická komisia Stiahnuť
13.06.2022 10:21 Elektronické hlasovanie č. 29 – RT RD SZB 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
13.06.2022 10:18 Elektronické hlasovanie č. 28 – RD SZB pre sezónu 2022-2023 Prezídium Stiahnuť