Oznamy

Najnovšie dokumenty

03.07.2024 09:26 Evidencia rozhodcov aktuálna Športovo-technická komisia Stiahnuť
28.06.2024 13:18 SPRÁVA TD – KB Čierny Balog 22-23.6.2024 Správy technických delegátov Stiahnuť
25.06.2024 13:08 Vyúčtovanie čerpania dotácie z 2024 za máj Dotácie Stiahnuť
25.06.2024 08:48 25 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.23-zaradenia športovcov do reprezentačného družstva v biatlone pre sezónu 2024/2025 Prezídium Stiahnuť
25.06.2024 08:46 SPRÁVA TD Králiky 15.-16.6.2024 Správy technických delegátov Stiahnuť
13.06.2024 10:59 Zápisnica z VZ SZB 1.6.2024 Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:54 1-4. PRÍLOHA 1.-4. Prezenčná listina Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:52 5. PRÍLOHA č.5 Pracovné predsedníctvo Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:51 6. PRÍLOHA č.6 VOĽBY PRACOVNÝCH KOMISIÍ Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:50 7. PRÍLOHA č.7 ROKOVACÍ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:49 8. PRÍLOHA č.8 VOLEBNÝ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:48 9. PRÍLOHA č. 9 Správa mandátovej komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:46 10. PRÍLOHA č.10 PROGRAM Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:45 11. PRILOHA č.11 Výročná správa s prílohami – účt. závierka Biathlon s.r.o. a SZB, Správa audítora Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:43 12. PRÍLOHA č.12 Správa kontrolóra Valné zhromaždenie Stiahnuť