Dokumenty

Dokumenty r.2023

25.08.2023 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za júl Dotácie Stiahnuť
17.08.2023 26 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.23 – nominácia SZB na MS v LB Osrblie 21.-27. 8. 2023 Prezídium Stiahnuť
01.08.2023 Organizačný a návštevný poriadok Slovenský zväz biatlonu_MS2023 Aktuality Stiahnuť
01.08.2023 25 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.22- Schválenie predĺženia Zmluvy o kontokorentnom úvere č.1057CC16 Prezídium Stiahnuť
25.07.2023 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za jún Dotácie Stiahnuť
12.07.2023 Zoznam aktívnych športovcov v roku 2023 Talentovaná mládež Stiahnuť
12.07.2023 24 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.21-Nominačné kritériá RD SZB – leto 2023 Prezídium Stiahnuť
12.07.2023 23 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.20- Príspevok U-23 Prezídium Stiahnuť
12.07.2023 23 Príloha k PSZB č.23 Aktívni športovci Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 22 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.19-Zriadenie a financovanie CTM pre sezónu 2023-2024 – zmluvné vzťahy Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 Príloha k PSZB č.22 Financovanie CTM 29.5.2023 schválené P SZB Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 21 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.18 HŠP Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 20 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.17 – odmeny Prezídium Stiahnuť
28.06.2023 Zápisnica z VZ SZB 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 1 Príloha č.1 Prezenčná listina delegátov Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 2 Príloha č.2 Prezenčná listina členov sekretariátu Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 3 Príloha č.3 Prezenčná listina členov Prezídia a kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 4 Príloha č.4. Pracovné predsedníctvo Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 5 Príloha č. 5 Pracovné komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 6 Príloha č.6 Rokovací poriadok Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 7 Príloha č. 7 VOLEBNÝ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 8 Príloha č.8 Správa mandátovej komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 9 Príloha č. 9 PROGRAM VZ SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 10 Príloha č.10 Zoznam kandidátov do KRK SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11 Priloha č.11 Protokol o vykonaní volieb do KRK SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 12 Príloha č.12 Rozpočet SZB na rok 2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 13 Príloha č.13 Úprava členského poplatku Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 14 Príloha č.14 Správa audítora a účtovná závierka SZB za rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 15 Príloha č.15 Výročná správa SZB za rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 Príloha č.1 k VS – účtovná závierka BIATHLON Slovakia s.r.o. Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 Príloha č.2 k VS- Správa audítora OZ SZB 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 16 Príloha č.16 Správa kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 17 Príloha č.17 Uznesenia z rokovania VZ 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
23.06.2023 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za máj Dotácie Stiahnuť
22.06.2023 Pravidlá streleckej súťaže leto 2023 Športovo-technická komisia Stiahnuť
14.06.2023 Zoznam kandidátov na VZ 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
09.06.2023 19 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.16 – rozpočet SZB Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 19 Príloha Návrh rozpočtu 2023 pre VZ 17.6.2023 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.15-schválenie materiálov na VZ 17.6.2023 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -1 ORGANIZAČNÉ POKYNY Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -2 NÁVRH PROGRAM VZ SZB Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -3 ROKOVACÍ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -4 VOLEBNÝ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -5 Správa audítora OZ SZB 2022 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -6 Úprava členského poplatku Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -7 Výročná správa SZB za rok 2022 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -8 Príloha č.1 k VS – účtovná závierka BIATHLON Slovakia s.r.o. Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 18 -9 Príloha č.2 k VS- Správa audítora OZ SZB 2022 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 17 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.14-návrh na odmeňovanie športových odborníkov CTM 20232024 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 16 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.13- financovanie CTM 20232024 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 16 Príloha č.1 Financovanie CTM 2024 k Prezídiu č.16 Prezídium Stiahnuť
09.06.2023 16 Príloha č.2 CTM – Prezídium 16 Prezídium Stiahnuť
06.06.2023 Zápis z Hospodárskej komisie SZB č. 1/2022 Hospodárska komisia Stiahnuť
05.06.2023 Zápis č.3 KM 29.5.2023 Komisia mládeže Stiahnuť
05.06.2023 Financovanie CTM 29.5.2023 návrh ĽM Komisia mládeže Stiahnuť
05.06.2023 Príloha č.2 CTM 2023 29.5.2023 Komisia mládeže Stiahnuť
05.06.2023 Spôsob a výška odmeny ŠO CTM 2023 Komisia mládeže Stiahnuť
26.05.2023 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2023 Talentovaná mládež Stiahnuť
25.05.2023 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za apríl Dotácie Stiahnuť
23.05.2023 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2022 Talentovaná mládež Stiahnuť
22.05.2023 15 Prezídium č.3 – zápis Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 15 Príloha č.1 – delegačný kľúč Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 15 Príloha č.2 – ZM 2023 Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 15 Príloha č.3- Zoznam TŠ 2023 18.5.2023 Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 15 Príloha č.4-CTM 2023 18.5.2023 Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 15 Príloha č.5- Návrh na zaradenie do S-RD, M-RD 2023-2024 Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 15 Príloha č.6 -Zbrane r. 2023 Prezídium Stiahnuť
22.05.2023 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2021 Talentovaná mládež Stiahnuť
15.05.2023 Zápis č.1 KM 9.5.2023 Komisia mládeže Stiahnuť
15.05.2023 Príloha č.1 k zápisu KM č.1 – ZM 2023 Komisia mládeže Stiahnuť
15.05.2023 Príloha č.2 k zápisu KM č.1 – Zoznam TŠ 2023 Komisia mládeže Stiahnuť
28.04.2023 Konečný rebríček 2022-2023 VT Športovo-technická komisia Stiahnuť
25.04.2023 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za marec Dotácie Stiahnuť
25.04.2023 vyúčtovanie dotácie z roku 2022 k 31.3.2023 Dotácie Stiahnuť
17.04.2023 Smernica SLS 2023 Smernice a stanovy Stiahnuť
17.04.2023 Kalendár súťaží -leto 2023 Športovo-technická komisia Stiahnuť
17.04.2023 Zápis č. 27 z 2. apríla 2023 Športovo-technická komisia Stiahnuť
11.04.2023 14 Zápis z Prezídia č.14 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 14 Príloha č.1 kalendár-leto 2023 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 14 Príloha č.2 Konečný rebríček-2022_2023 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 Príloha k zápisu č.3 Smernica SLS 2023 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 Príloha k zápisu č.4 Pravidlá SZB 23.12.2015 Ver.20-ok_05.04.2023 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 Príloha k zápisu č. 5 Prílohy SZB 23.12.2015 Ver.20-ok_05.04.2023 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 13 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.12-návrh na zaradenie do RŠS 20232024 Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 13-Príloha1 RŠS- návrh na zaradenie SZB Prezídium Stiahnuť
11.04.2023 13-Príloha 2 – RD SZB 2023-2024 Prezídium Stiahnuť
25.03.2023 vyúčtovanie čerpania dotácie z 2023 za február Dotácie Stiahnuť
25.03.2023 vyúčtovanie dotácie z roku 2022 k 28.2.2023 Dotácie Stiahnuť
17.03.2023 Vyúčtovanie príspevku z fondu na podporu športu 2022 Dotácie Stiahnuť
12.03.2023 12 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.11- návrh účasti SZB na 8. a 9. kole SP Prezídium Stiahnuť
28.02.2023 11 Zápis z Prezídia č.11 Prezídium Stiahnuť
28.02.2023 10 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.10-návrh účasti SZB 7. kole SP v NMNM (CZE) Prezídium Stiahnuť
25.02.2023 vyúčtovanie dotácie z roku 2022 k 31.1.2023 Dotácie Stiahnuť
22.02.2023 9 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.9 nominácia SZB na MS JaK Schuchinsk 28.2.-13.3.2023 Prezídium Stiahnuť
20.02.2023 Priebežná štatistika streľby zima 2023 Športovo-technická komisia Stiahnuť
06.02.2023 8 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.8-nominacie na MS Oberhof 2023 Prezídium Stiahnuť
31.01.2023 7 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.7-nominacie na VI. IP Obertilliach Prezídium Stiahnuť
25.01.2023 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 31.12.2022 Dotácie Stiahnuť
20.01.2023 6 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.6-Nominácia na OME, III. JP a OMEJ Prezídium Stiahnuť
18.01.2023 5 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.5- úprava nominačných kritérií ŠŠR Prezídium Stiahnuť
18.01.2023 4 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.4-nominácia SZB na 6. kolo SP Antholz-Anterselva Prezídium Stiahnuť
10.01.2023 3 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.3-nominácia SZB na V. kolo SP, V. kolo IP a EYOF 2023 Prezídium Stiahnuť
10.01.2023 2 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.2- cenník NBC Osrblie Prezídium Stiahnuť
03.01.2023 1 Zápis elektronického hlasovania per rollam č.1-nominácia SZB na na 4. kolo SP Pokljuka a 4. kolo IP Osrblie Prezídium Stiahnuť