Dokumenty

Dokumenty r.2022

03.08.2022 Smernica č.6/2020 – upravená po VZ 2.7.2022 Smernice Stiahnuť
25.07.2022 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 30.6.2022 Dotácie Stiahnuť
18.07.2022 34-Zápis elektronického hlasovania per rollam č.30- aktívní športovci 2021-2022 Prezídium Stiahnuť
18.07.2022 PRÍLOHA k zápisu č.34 -Aktívni 2021-2022 U-23 Prezídium Stiahnuť
07.07.2022 Zápis z VZ SZB 2.7.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
07.07.2022 Prílohy k zápisu z VZ SZB 2.7.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
04.07.2022 Rozpočet SZB na rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
23.06.2022 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 31.5.2022 Dotácie Stiahnuť
23.06.2022 Smernica č.2/2022 – Smernica o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách Smernice Stiahnuť
23.06.2022 Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB 17.6.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.1 k zasadnutiu Prezídia – Smernica cestovne náhrady 2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.2 k zasadnutiu Prezídia – Zoznam členov RD SZB pre sezónu 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.3 k zasadnutiu Prezídia – NÁVRH PROGRAM VZ SZB 2.7.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.4 k zasadnutiu Prezídia – ROKOVACÍ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.5 k zasadnutiu Prezídia – Rozpočet 2022 pre VZ 02.07.2022 Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.6 k zasadnutiu Prezídia – Úprava smernice ÚTM Prezídium Stiahnuť
23.06.2022 PRÍLOHA č.7 k zasadnutiu Prezídia – Materiál na prerozdelenie 2022 Prezídium Stiahnuť
20.06.2022 Zápis ŠTK z 18. júna 2022 Športovo-technická komisia Stiahnuť
14.06.2022 Preteky obratnosti Športovo-technická komisia Stiahnuť
14.06.2022 Pravidlá streleckej súťaže leto 2022 Športovo-technická komisia Stiahnuť
13.06.2022 Elektronické hlasovanie č. 29 – RT RD SZB 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
13.06.2022 Elektronické hlasovanie č. 28 – RD SZB pre sezónu 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
03.06.2022 Elektronické hlasovanie č. 27 – úprava smernice SZB o cestovných náhradách č. 3/2019 Prezídium Stiahnuť
01.06.2022 Elektronické hlasovanie č. 26 – delegačný kľúč Prezídium Stiahnuť
01.06.2022 Elektronické hlasovanie č. 25 – CTM Prezídium Stiahnuť
01.06.2022 PRÍLOHA č.1 k elektronickému hlasovaniu č. 25 – CTM Prezídium Stiahnuť
01.06.2022 PRÍLOHA č.2 k elektronickému hlasovaniu č. 25 – CTM Prezídium Stiahnuť
01.06.2022 PRÍLOHA č.3 k elektronickému hlasovaniu č. 25 – CTM Prezídium Stiahnuť
27.05.2022 Zápis č.3 KM 26.5.2022 Komisia mládeže Stiahnuť
25.05.2022 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 30.4.2022 Dotácie Stiahnuť
23.05.2022 Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB – 18.5.2022 Prezídium Stiahnuť
12.05.2022 Stanovy 2022 schválené VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
05.05.2022 Zápis č.2 KM 28.4.2022 Komisia mládeže Stiahnuť
05.05.2022 Príloha k zápisu KM č.2 – Zoznam CTM 2022 stav 5.5.2022 Komisia mládeže Stiahnuť
05.05.2022 Vyhodnotenie M-RD SZB 2021 2022 Komisia mládeže Stiahnuť
05.05.2022 Zápis zo zasadnutia PSZB – Financovanie UTM Prezídium Stiahnuť
05.05.2022 Elektronické hlasovanie č. 24 – kúpa ratraku Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 Elektronické hlasovanie č.23 -prerozdelenie zbraní Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 PRÍLOHA k hlasovaniu č.23 prerozdelenie zbraní Apríl 2022 Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 Elektronické hlasovanie č.22-Smernice pre príspevok organizátorovi Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 PRÍLOHA č.1 k hlasovaniu č.22-Smernica 1-2019_ver2._24.4.2022_pre príspevok organizátorovi Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 PRÍLOHA č.2 k hlasovaniu č.22-Smernica 2-2019_ver2._24.4.2022_pre príspevok organizátorovi Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 Elektronické hlasovanie č.21 -schválenie rebríčkov zima 2021-2022 Prezídium Stiahnuť
26.04.2022 PRÍLOHA k hlasovaniu č. 21- Konečný rebríček KB_2021-2022 Prezídium Stiahnuť
25.04.2022 vyúčtovanie dotácie za rok 2021 Dotácie Stiahnuť
25.04.2022 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 31.3.2022 Dotácie Stiahnuť
25.04.2022 Smernica č.1/2019 – upravená 24.4.2022 – príspevok pre organizátora Smernice Stiahnuť
25.04.2022 Zápis č.1 KM 21.4.2022 Komisia mládeže Stiahnuť
25.04.2022 Príloha č. 1 Zoznam TŠ 2022 Komisia mládeže Stiahnuť
25.04.2022 Príloha č. 2 Zoznam CTM 2022 Komisia mládeže Stiahnuť
22.04.2022 Výročná správa za rok 2021 schválená VZ 9.4.2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 Smernica UTM č.6/2020- aktualizovaná na VZ 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 Stanovy 2022 schválené VZ SZB 9.4.2021 – schválené Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 Zápisnica z VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
21.04.2022 Prílohy č.1-9 k VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
21.04.2022 Príloha č.10 – Výročná správa SZB za rok 2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
21.04.2022 Prílohy č.11-17 k VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
20.04.2022 Smernica č.1/2022 – Letných súťaží 2022 Smernice Stiahnuť
20.04.2022 Kalendár súťaží leto 2022, delegovanie TD Športovo-technická komisia Stiahnuť
20.04.2022 Elektronické hlasovanie č.20-KBS Prezídium Stiahnuť
20.04.2022 Elektronické hlasovanie č.19 – prihlášky na medzinárodné podujatia Prezídium Stiahnuť
20.04.2022 Elektronické hlasovanie č.18 – trénerská licencia – T. Hasilla Prezídium Stiahnuť
09.04.2022 Smernica č.6/2020 – upravená po VZ 9.4.2022 Smernice Stiahnuť
07.04.2022 Zápis zo stretnutia klubov 26.3.2022 Komisia pre činnosti klubov Stiahnuť
06.04.2022 Zoznam Kandidátov Valné zhromaždenie Stiahnuť
01.04.2022 Elektronické hlasovanie č.17 -schválenie dokumentov na VZ Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Návrh programu VZ SZB Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Úprava smernice ÚTM Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Pracovné predsedníctvo Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Výročná správa SZB za rok 2021 Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Príloha č.1 k výročnej správe Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Správa Kontrolóra SZB Prezídium Stiahnuť
01.04.2022 Elektronické hlasovanie č.16 -schválenie návrhu SZB na zaradenie do ŘŠS pre sezónu 2022-2023 Prezídium Stiahnuť
30.03.2022 Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č.15-2022 Prezídium Stiahnuť
30.03.2022 PRÍLOHA – ROKOVACÍ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
30.03.2022 PRÍLOHA – VOLEBNÝ PORIADOK Prezídium Stiahnuť
30.03.2022 PRÍLOHA Návrh zmeny stanov Prezídium Stiahnuť
25.03.2022 vyúčtovanie dotácie z 2022 k 28.2.2022 Dotácie Stiahnuť
25.03.2022 vyúčtovanie dotácie z 2021 k 28.2.2022 Dotácie Stiahnuť
18.03.2022 Elektronické hlasovanie č.14 -schválenie nominácie 10. kolo SP Holmenkollen Prezídium Stiahnuť
18.03.2022 Elektronické hlasovanie č.13 -schválenie Zmluvy o dielo a Dodatku č.1 k tejto Zmluve Prezídium Stiahnuť
18.03.2022 PRÍLOHA 2 k elektronickému hlasovaniu č.13- zmluva skanska Prezídium Stiahnuť
18.03.2022 PRÍLOHA 3 k Elektronickému hlasovaniu č. 13- SZB_dodatok č.1 Skanska Prezídium Stiahnuť
16.03.2022 Zápisnica zo zasadnutia klubov 29.10.2021 Komisia pre činnosti klubov Stiahnuť
16.03.2022 Zápisnica zo zasadnutia klubov 17.06.2021 Komisia pre činnosti klubov Stiahnuť
09.03.2022 Elektronické hlasovanie č.12- schválenie delegačného kľúča na VZ 9.4.2022 Prezídium Stiahnuť
09.03.2022 Elektronické hlasovanie č.11 -schválenie nominácie 9 . kolo SP Otepää a 8. kolo IP Ridnaun Prezídium Stiahnuť
07.03.2022 Stanovy SZB 2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
03.03.2022 Prestupový lístok Prihlášky Stiahnuť
28.02.2022 Zápis zo zasadnutia Prezídia SZB č.10-2022 Prezídium Stiahnuť
28.02.2022 Elektronické hlasovanie č.9 -schválenie nominácie na SP Kontiolahti,IP Lenzerheide,RC Osrblie Prezídium Stiahnuť
25.02.2022 Vyúčtovanie dotácie – k 31.1.2022 Dotácie Stiahnuť
24.02.2022 Elektronické hlasovanie č.8 – schválenie nominácie na Regionálny Cup v NMNM Prezídium Stiahnuť
24.02.2022 Elektronické hlasovanie č.7 – informatívna správa o stave SZB k 31.12.2021 Prezídium Stiahnuť
03.02.2022 Elektronické biatlonové terče Verejné obstarávanie Stiahnuť
03.02.2022 Kontajnery pre potreby Slovenského zväzu biatlonu Verejné obstarávanie Stiahnuť
02.02.2022 Elektronické hlasovanie č.6 – schválenie nominácie na VIkolo IP v NMNM (CZE) Prezídium Stiahnuť
02.02.2022 Elektronické hlasovanie č.5 – schválenie kandidatúry Paulíny Fialkovej do komisie športovcov SOŠV Prezídium Stiahnuť
02.02.2022 Elektronické hlasovanie č.4 – schválenie nominácie na OME Arber Prezídium Stiahnuť
31.01.2022 Zmluva č.1470-2021 Preložka verejného vodovodu Zmluvy Stiahnuť
31.01.2022 Nominačné preteky EYOF 2022 – rebríček neoficiálny Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
31.01.2022 Rebríček I. RC v NMNM Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
31.01.2022 Rebríček MS JaK 2022 Ki a Ky Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
31.01.2022 Rebríček III. JP Pokljuka Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
25.01.2022 Vyúčtovanie dotácie – k 31.12.2021 Dotácie Stiahnuť
20.01.2022 Elektronické hlasovanie č.3-schvalenie nominácie na ZOH Peking Prezídium Stiahnuť
20.01.2022 Elektronické hlasovanie č.2 – schválenie nominácií na 7. kolo SP Antholz a OMEJ Prezídium Stiahnuť
10.01.2022 Elektronické hlasovanie č.1- nominácie 6. kolo SP Ruhpolding, 3. kolo JP Pokljuka, 5. kolo IP Osrblie, MSJaK Soldier Hollow Prezídium Stiahnuť