Talentovaná mládež

Slovenský zväz biatlonu (ďalej SZB) zriaďuje na zabezpečenie prípravy športovo – talentovanej mládeže v súlade s Kritériami na identifikáciu športových talentov a metodikou práce s talentovanou mládežou v rámci SZB nasledovné útvary:

Zväzové centrum prípravy mládeže (ZCPM)

Centrum talentovanej mládeže (CTM)

Športová trieda (ŠT)

Základňa mládeže (ZM)

Podpora talentovaných pretekárov

Činnosť jednotlivých útvarov prebieha na základe schválených plánov prípravy pre jednotlivé typy útvarov. SZB ďalej na základe individuálneho prístupu podporuje prípravu vybraných reprezentantov v kategórii dospelých i mládeže. SZB na základe schválených kritérií môže v príslušnom roku podporovať prípravu talentovaných pretekárov v kluboch, resp. iných subjektoch (mestský klub, akadémie a pod.) aj mimo vyššie uvedených útvarov.

Najnovšie dokumenty

12.07.2023 10:05 Zoznam aktívnych športovcov v roku 2023 Talentovaná mládež Stiahnuť
26.05.2023 10:26 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2023 Talentovaná mládež Stiahnuť
23.05.2023 10:34 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2022 Talentovaná mládež Stiahnuť
22.05.2023 10:24 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2021 Talentovaná mládež Stiahnuť
14.05.2020 15:26 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2020 Talentovaná mládež Stiahnuť
27.04.2019 15:23 Zoznam talentovanej mládeže SZB 2019 Talentovaná mládež Stiahnuť