Prevádzkový poriadok

Národné biatlonové centrum (NBC) slúži najmä na tréningovú prípravu športovcov a organizovanie športových podujatí.

Verejnosť môže areál využívať zdarma v čase od 8:00 do 19:00 hod mimo termínov konania športových podujatí,  za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a rešpektovania usmernení trénerov alebo personálu NBC.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že Slovenský zväz biatlonu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.

 • V čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:30 je areál NBC spravidla využívaný klubmi a reprezentáciou na tréning, v tomto časoch nie je vstup pre verejnosť zakázaný, je len obmedzený v prípade meraných tréningov a pod. V prípade žiadosti biatlonových trénerov akceptujte ich požiadavky.
 • Návštevu organizovaných skupín a firiem s počtom viac ako 10 osôb je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť.

Zákazy

 • V čase od 19:00 do 6:00 hod je prísny zákaz vstupu na trate z dôvodu ich úpravy a nebezpečenstva úrazu.
 • Zákaz vstupu do priestorov tratí a štadiónu v dobe konania športových podujatí.
 • Zákaz vstupu na trate a do priestorov štadiónu so psami.
 • Zákaz vstupu na trate s kočíkmi a detskými vozíkmi.
 • Prísny zákaz jazdenia po stopách bicyklami, chodením pešo, snežnicami, alebo skialpovými lyžami. Na trati sa pohybujte vždy iba s pripnutými bežkami.
 • Pohyb cez streleckú rampu strelnice slúži len na biatlonový tréning a pre verejnosť je vstup na strelnicu zakázaný.

Pravidlá pohybu a predbiehania

 • Návštevníci sú povinní prispôsobiť svoje konanie vlastnému fyzickému a zdravotnému stavu, svojim schopnostiam a technickému stavu areálu.
 • Bežkujte v smere značených okruhov a pravidiel.
 • Ak sú upravené dve stopy, jazdite vpravo.
 • Keď je upravená len jedna stopa a zvyšok trate je upravený pre korčuliarov, má vždy prednosť bežkár idúci vpravo. A to bez ohľadu na to, či ide z kopca alebo do kopca.
 • Pokiaľ je upravená iba stopa pre klasický štýl, prednosť má vždy bežkár jazdiaci z kopca.
 • Bežkári sa môžu predbiehať z oboch strán (pri predbiehaní vždy držte palice pri sebe), pomalší nemusí uvoľniť stopu, prispôsobiť sa musí naopak rýchlejší a nesmie ohroziť pomalšieho. Predbiehajúci by mal pomalšieho bežca upozorniť, že sa ho chystá predbehnúť.
 • Ak ste na trati spadli, alebo chcete zastaviť, uvoľnite stopu ostatným.
 • Berte ohľad a neohrozujte seba ani ostatných bežkárov.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať poriadok a čistotu areálu, používať smetné koše a WC na to určené.
 • V prípade porušenia prevádzkového poriadku bude návštevník vylúčený z areálu.

Najnovšie dokumenty

12.01.2024 11:01 ME2024_Organizačný a návštevný poriadok Slovenský zväz biatlonu Prevádzkový poriadok Stiahnuť