O biatlone

Biatlon je šport, ktorý kombinuje beh na lyžiach so streľbou na cieľ.

Vo svojich príbuzných formách kombinuje ďalšie formy pohybu so streľbou. Na Slovensku je najrozšírenejší letný biatlon, ktorý je kombináciou cezpoľného behu a streľby. Okrem toho sú známe ďalšie formy ako: beh na kolieskových lyžiach, resp. korčuliach a streľba, horské bicykle a streľba, beh na lyžiach alebo cezpoľný beh a lukostreľba, aj beh na snežniciach a streľba.

Disciplíny

Vytrvalostné preteky

Sú preteky jednotlivcov s najdlhšími traťami, s príslušným počtom streleckých položiek, určených pre tú, ktorú kategóriu. Vytrvalostné preteky sú špecifické tým, že sú jediným druhom biatlonových pretekov, v ktorých sa nezasiahnutie terča trestá časovou prirážkou.

Rýchlostné preteky

Sú preteky jednotlivcov s najkratšími traťami, s najviac dvomi streleckými položkami. Nezasiahnutie terča sa trestá odbehnutím trestného kola.

Stíhacie preteky

Sú to preteky jednotlivcov. Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú rýchlostné, ale môžu byť aj vytrvalostné preteky. Prvý pretekár má čas štartu 0.00, čas štartu ďalších pretekárov určuje odstup od víťaza v kvalifikačných pretekoch zaokrúhlený na celé sekundy. Pretekár, ktorý dobehne do cieľa prvý, je víťazom pretekov. Dĺžky tratí sú medzi traťami v pretekoch s hromadným štartom a rýchlostnými pretekmi – v našich podmienkach sú u väčšiny kategórií totožné s traťami v rýchlostných pretekoch. Počet pretekárov je podmienený počtom stavov na strelnici. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo.

Preteky s hromadným štartom

Typickým znakom pretekov s hromadným štartom, ktorý určuje aj názov pretekov, je hromadný štart všetkých štartujúcich pretekárov v kategórii v jednom čase. Prvý v cieli je víťazom. Dĺžkou tratí sa preteky s hromadným štartom zaraďujú na druhé miesto po vytrvalostných pretekoch. Počet pretekárov je podmienený počtom stavov na strelnici. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo.

Preteky štafiet

Sú klasickým druhom biatlonových pretekov. Štafety sú zložené z troch, resp. štyroch členov, z ktorých každý absolvuje svoju trať a predpísané strelecké položky v poradí, v akom je určený trénerom. Prví členovia štafety štartujú naraz. Pretekár na poslednom úseku, ktorý prebehne prvý cieľom určuje víťaznú štafetu. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo.

Superšprint

Superšprint slúži na zatraktívnenie biatlonových súťaží – zväčša pri pohárových, propagačných a náborových podujatiach. Skladá sa z dvoch častí a to kvalifikácie superšprintu a finále superšprintu. Obidve tieto zložky sa líšia v počte predpísaných streleckých položiek a druhom štartu. V kvalifikácii sú predpísané dve strelecké položky L (streľba ležmo), S (streľba stojmo) a jednotlivý štart so štartovým intervalom 15 sekúnd. Vo finále sú predpísané štyri strelecké položky L, L, S, S a štart je spoločný. Finále sa môže zúčastniť maximálne taký počet pretekárov, koľko je prístupných stavov na strelnici. Pri každej streleckej položke má pretekár k dispozícii okrem 5 nábojov v zásobníku aj 3 rezervné náboje. Trestom za netrafený terč je, v kvalifikácii aj vo finále, vyradenie zo súťaže. Kvalifikácia aj finále sa uskutoční v ten istý deň. Dĺžka trate v kvalifikačných pretekoch predstavuje 60 % dĺžky trate vo finále. Sú to najkratšie trate uplatňované
v biatlone.

Zmiešané štafety

Slúžia na zatraktívnenie biatlonových súťaží – zväčša pri pohárových, propagačných a náborových podujatiach. Majú také isté pravidlá ako klasické štafety, s tým rozdielom, že prvé dva úseky bežia ženy a druhé dva úseky muži.

Dvojčlenné štafety

Štafety sú zložené z dvoch členov, z ktorých každý absolvuje svoju trať a predpísané strelecké položky v poradí, v akom je určený trénerom, dvakrát. Prví členovia štafety štartujú naraz a po streleckých položkách v ľahu a v stoji odovzdajú štafetu druhému členovi v odovzdávacom území, ktoré sa nachádza bezprostredne za trestným kolom. Druhý člen štafety absolvuje predpísanú trať a strelecké položky a odovzdá štafetu opäť prvému členovi. Každý pretekár absolvuje štyri strelecké položky a určenú okruhy trate. Po poslednej streleckej položke absolvuje druhý člen štafety svoj bežecký okruh a ide do cieľa.

Dvojčlenné zmiešané štafety

Majú také isté pravidlá ako dvojčlenné štafety s tým rozdielom, že prvý úsek beží úsek beží žena a druhý úsek muž.