Organizačná štruktúra

Prezídium

PrezidentPeter Vozárprezident@biathlon.sk
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciuPeter Kazár
Viceprezident pre ekonomiku a marketingMaroš Badáň
Viceprezident pre technické záležitostiRadovan Šimočko
Viceprezident pre športovcovPavol Hurajt
Viceprezident pre mládežĽubomír Machyniak
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubovJaroslava Lauková

Kontrolno-revízna komisia

Predseda (kontrolór SZB)Zdenka Aneštíkovázdenka.anestikova@biathlon.sk
ČlenDana Niňajová Bartalská
ČlenGabriela Macíková

Disciplinárna komisia

PredsedaJana Daubnerová
ČlenĽubomír Lepeň
ČlenPavel Melicher