Slovenský zväz biatlonu

Slovenský zväz biatlonu je členskou federáciou Medzinárodnej únie biatlonu (IBU), ktorá zastrešuje biatlon v celosvetovom merítku.

Zväz usporadúva súťaže v biatlone aj letnom biatlone. Ich najvyššími formami sú preteky Slovenského pohára s celorepublikovou pôsobnosťou a vrcholom v každej sezóne sú Majstrovstvá Slovenska. Všetky oficiálne súťaže sú organizované pre vekové kategórie od 10 rokov vyššie. V rámci zväzu je ustanovených 6 žiackych kategórií – tri dievčenské a tri chlapčenské, štyri dorastenecké kategórie, dve juniorské a päť seniorských kategórií.

Sídlom Slovenského zväzu biatlonu je od roku 1993 Banská Bystrica, ležiaca v strede Slovenska, ale aj v centre biatlonového diania. Zväz sídli v budove, ktorej je vlastníkom. Okrem kancelárií zväzu sú ostatné priestory prenajaté a zisk získaný z prenájmu je jedným z príjmov zväzu, ktorý zabezpečuje fungovanie a činnosť zväzu a jeho klubov. Umiestnenie zväzu v strede Slovenska a v centre biatlonového diania je výhodné pre všetkých – pre pretekárov, trénerov, funkcionárov ako aj pre samotný sekretariát zväzu. Záujmom zväzu je zapojiť do činnosti čo najväčší okruh ľudí, s cieľom neustále skvalitňovať činnosť zväzu a udržať si pozíciu, ktorú v slovenskom športe zaujíma.

Orgány Slovenského zväzu biatlonu

Valné zhromaždenienajvyšší orgán
Prezídiumnajvyšší výkonný orgán
Kontrolno-revízna komisianezávislý kontrolný orgán, pričom predseda vykonáva funkciu kontrolóra SZB
Disciplinárna komisiadisciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov

Viac informácií o orgánoch Slovenského zväzu biatlonu nájdete v časti Organizačná štruktúra a Dokumenty.