Informácie pre verejnosť

Pre viac informácií z diania v areáli Národného biatlonového centra nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a nič podstatné vám neujde.

FB: Národné biatlonové centrum v Osrblí @nbcosrblie

IG: Národné biatlonové centrum v Osrblí @nbcosrblie

Pre podrobné informácie je potrebné kontaktovať zamestnanca NBC na telefónne číslo 0918 900 774.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.

Nenahlásený pohyb a tréningy v areály NBC Osrblie sú ZAKÁZANÉ.

Pohyb cez streleckú rampu strelnice slúži len na biatlonový tréning.

Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj „SZB“) je vlastníkom Národného biatlonového centra v Osrblí(ďalej aj „NBC).
Súčasťou areálu NBC je športová biatlonová strelnica s trvalou prevádzkou, lyžiarske bežecké trate. Lyžiarske bežecké trate s asfaltovým povrchom sa v letnom období používajú na tréning na kolieskových lyžiach a korčuliach. V areáli NBC Osrblie sa pravidelne konajú tréningy a preteky biatlonistov (členov SZB) prípadne iných osôb, ktoré získali súhlas na využitie areálu NBC Osrblie a podpísali vyhlásenie.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.