Informácie pre verejnosť

Pre viac informácií z diania v areáli Národného biatlonového centra nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a nič podstatné vám neujde.

FB: Národné biatlonové centrum v Osrblí @nbcosrblie

IG: Národné biatlonové centrum v Osrblí @nbcosrblie

Pre podrobné informácie je potrebné kontaktovať zamestnanca NBC na telefónne číslo 0918 900 774.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.

Nenahlásený pohyb a tréningy v areály NBC Osrblie sú ZAKÁZANÉ.

Pohyb cez streleckú rampu strelnice slúži len na biatlonový tréning.

Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj „SZB“) je vlastníkom Národného biatlonového centra v Osrblí(ďalej aj „NBC).
Súčasťou areálu NBC je športová biatlonová strelnica s trvalou prevádzkou, lyžiarske bežecké trate. Lyžiarske bežecké trate s asfaltovým povrchom sa v letnom období používajú na tréning na kolieskových lyžiach a korčuliach. V areáli NBC Osrblie sa pravidelne konajú tréningy a preteky biatlonistov (členov SZB) prípadne iných osôb, ktoré získali súhlas na využitie areálu NBC Osrblie a podpísali vyhlásenie.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.

Počas konania pretekov je pohyb v NBC ZAKÁZANÝ

Plánované preteky na NBC Osrblie

29.12.2022 – 30.12.2022 | NBC Osrblie | 1. kolo Viessmann pohár – dorast, dospelí (Viessmann pohár v biatlone 2022/2023)

14.01.2023 – 15.01.2023 | NBC Osrblie | 2. kolo VP dorast dospelí + 1. kolo VP žiaci (Viessmann pohár v biatlone 2022/2023)

04.02.2023 – 04.02.2023 | NBC Osrblie | 3. kolo Viessmann pohár dorast, dospelí  (Viessmann pohár v biatlone 2022/2023)

05.02.2023 – 05.02.2023 | NBC Osrblie | Majstrovstvá Slovenska v biatlone dorast dospelí (Majstrovstvá Slovenska v biatlone 2023)

11.02.2023 – 12.02.2023 | NBC Osrblie | 2. kolo Viessmann pohár žiaci (Viessmann pohár v biatlone 2022/2023)

25.02.2023 – 26.02.2023 | NBC Osrblie | Majstrovstvá Slovenska v biatlone všetky kategórie (Majstrovstvá Slovenska v biatlone 2023)

04.03.2023 – 04.03.2023 | NBC Osrblie | 3. kolo Viessmann pohár žiaci (Viessmann pohár v biatlone 2022/2023)

05.03.2023 – 05.03.2023 | NBC Osrblie | Majstrovstvá Slovenska v biatlone žiaci (Majstrovstvá Slovenska v biatlone 2023)

Najnovšie dokumenty

12.01.2024 10:59 ME2024_Organizačný a návštevný poriadok Slovenský zväz biatlonu Informácie pre verejnosť Stiahnuť