Valné zhromaždenie

Najnovšie dokumenty

13.06.2024 10:59 Zápisnica z VZ SZB 1.6.2024 Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:54 1-4. PRÍLOHA 1.-4. Prezenčná listina Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:52 5. PRÍLOHA č.5 Pracovné predsedníctvo Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:51 6. PRÍLOHA č.6 VOĽBY PRACOVNÝCH KOMISIÍ Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:50 7. PRÍLOHA č.7 ROKOVACÍ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:49 8. PRÍLOHA č.8 VOLEBNÝ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:48 9. PRÍLOHA č. 9 Správa mandátovej komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:46 10. PRÍLOHA č.10 PROGRAM Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:45 11. PRILOHA č.11 Výročná správa s prílohami – účt. závierka Biathlon s.r.o. a SZB, Správa audítora Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:43 12. PRÍLOHA č.12 Správa kontrolóra Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:42 13. PRÍLOHA č.13 Rozpočet 2024 Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:40 14. PRÍLOHA č.14 Zoznam kandidátov Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:39 15. PRÍLOHA č.15 Protokol o vykonaní volieb Valné zhromaždenie Stiahnuť
13.06.2024 10:38 16. Príloha č.16 Uznesenia VZ SZB z 1.6.2024 v Osrblí Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.05.2024 10:32 Zoznam kandidátov na VZ SZB 1.6.2024 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:57 Zápisnica z VZ SZB 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:44 1 Príloha č.1 Prezenčná listina delegátov Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:44 2 Príloha č.2 Prezenčná listina členov sekretariátu Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:43 3 Príloha č.3 Prezenčná listina členov Prezídia a kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:42 4 Príloha č.4. Pracovné predsedníctvo Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:41 5 Príloha č. 5 Pracovné komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:40 6 Príloha č.6 Rokovací poriadok Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:39 7 Príloha č. 7 VOLEBNÝ PORIADOK Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:37 8 Príloha č.8 Správa mandátovej komisie Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:36 9 Príloha č. 9 PROGRAM VZ SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:35 10 Príloha č.10 Zoznam kandidátov do KRK SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:35 11 Priloha č.11 Protokol o vykonaní volieb do KRK SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:33 12 Príloha č.12 Rozpočet SZB na rok 2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:32 13 Príloha č.13 Úprava členského poplatku Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:31 14 Príloha č.14 Správa audítora a účtovná závierka SZB za rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:29 15 Príloha č.15 Výročná správa SZB za rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:28 Príloha č.1 k VS – účtovná závierka BIATHLON Slovakia s.r.o. Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:26 Príloha č.2 k VS- Správa audítora OZ SZB 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:25 16 Príloha č.16 Správa kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.06.2023 11:23 17 Príloha č.17 Uznesenia z rokovania VZ 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
14.06.2023 14:25 Zoznam kandidátov na VZ 17.6.2023 Valné zhromaždenie Stiahnuť
07.07.2022 14:32 Zápis z VZ SZB 2.7.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
07.07.2022 14:31 Prílohy k zápisu z VZ SZB 2.7.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
04.07.2022 15:00 Rozpočet SZB na rok 2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
12.05.2022 10:50 Stanovy 2022 schválené VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 10:42 Výročná správa za rok 2021 schválená VZ 9.4.2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 10:26 Smernica UTM č.6/2020- aktualizovaná na VZ 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 10:23 Stanovy 2022 schválené VZ SZB 9.4.2021 – schválené Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.04.2022 09:03 Zápisnica z VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
21.04.2022 15:16 Prílohy č.1-9 k VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
21.04.2022 15:15 Príloha č.10 – Výročná správa SZB za rok 2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
21.04.2022 15:14 Prílohy č.11-17 k VZ SZB 9.4.2022 Valné zhromaždenie Stiahnuť
06.04.2022 15:05 Zoznam Kandidátov Valné zhromaždenie Stiahnuť
07.03.2022 14:45 Stanovy SZB 2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:45 Zápisnica z VZ SZB 26.06.2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:44 Výročná správa 2020 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:44 Prílohy k výročnej správe Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:43 Správa kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:42 Rozpočet SZB na rok 2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:40 Zmeny stanov Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:38 Výročná správa SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:37 Rozpočet SZB na rok 2020 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:33 Marketingová stratégia SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:32 Správa DR Biathlon s.r.o. Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2020 14:38 Zápis z VZ SZB – 27.júna 2020 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2020 14:36 Výročná správa kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2020 14:26 Rozpočet SZB na rok 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.12.2019 14:31 Zápis z MVZ SZB – 28. decembra 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.12.2019 14:30 Delegačný kľúč k MVZ SZB 28.12.2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
09.11.2019 14:29 Zápis – 09.novembra 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:27 Výročná správa SZB – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:27 Zápis – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:25 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:24 Aktívni športovci do 23 rokov – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:23 Talentovaná mládež SZB – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:22 Smernica UTM – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:22 Disciplinárny poriadok – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:21 Stanovy SZB – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:20 Počet delegátov – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:19 Výročná správa SZB za rok 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:18 Zápis – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:17 Rozpočet SZB na rok 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:17 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:16 Správa mandátovej komisie – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:14 Logo SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:14 Aktívni športovci do 23 rokov – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:13 Talentovaná mládež SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:12 Smernica UTM – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:12 Smernica E-hlasovanie – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:11 Disciplinárny_poriadok – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:10 Stanovy SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:04 Počet delegátov – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 14:01 Výročná správa SZB za rok 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 14:01 Stanovy SZB – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 14:00 Rozpočet SZB na rok 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:59 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:58 Zápis – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:57 Správa mandátovej komisie – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:56 Výročná správa SZB za rok 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:55 Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:54 Zápis – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:54 Stanovy SZB – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:53 Štatút kontrolnej a revíznej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:52 Správa volebnej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:51 Správa mandátovej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:51 Správa Kontrolnej a revíznej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:50 Správa o hospodárení – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:48 Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:48 Zápis – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:47 Stanovy SZB – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:45 Správa volebnej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:44 Správa mandátovej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:44 Správa Kontrolnej a revíznej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:43 Správa o hospodárení – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:42 Správa o činnosti od 1.5.2015 do 30.04.2016 – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:40 Stanovy SZB – 26. apríla 2014 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:40 Zápis z Valného zhromaždenia – 26. apríla 2014 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:39 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 26. apríla 2014 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:38 Programové zameranie činnosti SZB po VII. VZ SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:38 Stanovy SZB – 22. mája 2010 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:36 Zápis z Valného zhromaždenia – 22. mája 2010 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:35 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 22. mája 2010 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:34 Programové zameranie činnosti SZB po VI. VZ SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť