Valné zhromaždenie

Najnovšie dokumenty

26.06.2021 14:45 Zápisnica z VZ SZB 26.06.2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:44 Výročná správa 2020 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:44 Prílohy k výročnej správe Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:43 Správa kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:42 Rozpočet SZB na rok 2021 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.06.2021 14:40 Zmeny stanov Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:38 Výročná správa SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:37 Rozpočet SZB na rok 2020 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:33 Marketingová stratégia SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.06.2020 14:32 Správa DR Biathlon s.r.o. Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2020 14:38 Zápis z VZ SZB – 27.júna 2020 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2020 14:36 Výročná správa kontrolóra SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2020 14:26 Rozpočet SZB na rok 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.12.2019 14:31 Zápis z MVZ SZB – 28. decembra 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.12.2019 14:30 Delegačný kľúč k MVZ SZB 28.12.2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
09.11.2019 14:29 Zápis – 09.novembra 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:27 Výročná správa SZB – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:27 Zápis – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:25 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:24 Aktívni športovci do 23 rokov – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:23 Talentovaná mládež SZB – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:22 Smernica UTM – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:22 Disciplinárny poriadok – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:21 Stanovy SZB – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
27.04.2019 14:20 Počet delegátov – 27. apríla 2019 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:19 Výročná správa SZB za rok 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:18 Zápis – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:17 Rozpočet SZB na rok 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:17 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:16 Správa mandátovej komisie – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:14 Logo SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:14 Aktívni športovci do 23 rokov – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:13 Talentovaná mládež SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:12 Smernica UTM – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:12 Smernica E-hlasovanie – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:11 Disciplinárny_poriadok – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:10 Stanovy SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 14:04 Počet delegátov – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 14:01 Výročná správa SZB za rok 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 14:01 Stanovy SZB – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 14:00 Rozpočet SZB na rok 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:59 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:58 Zápis – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:57 Správa mandátovej komisie – 29. apríla 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
29.04.2017 13:56 Výročná správa SZB za rok 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:55 Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:54 Zápis – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:54 Stanovy SZB – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:53 Štatút kontrolnej a revíznej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:52 Správa volebnej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:51 Správa mandátovej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:51 Správa Kontrolnej a revíznej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 13:50 Správa o hospodárení – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:48 Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:48 Zápis – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:47 Stanovy SZB – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:45 Správa volebnej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:44 Správa mandátovej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:44 Správa Kontrolnej a revíznej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:43 Správa o hospodárení – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 13:42 Správa o činnosti od 1.5.2015 do 30.04.2016 – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:40 Stanovy SZB – 26. apríla 2014 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:40 Zápis z Valného zhromaždenia – 26. apríla 2014 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:39 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 26. apríla 2014 Valné zhromaždenie Stiahnuť
26.04.2014 13:38 Programové zameranie činnosti SZB po VII. VZ SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:38 Stanovy SZB – 22. mája 2010 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:36 Zápis z Valného zhromaždenia – 22. mája 2010 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:35 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 22. mája 2010 Valné zhromaždenie Stiahnuť
22.05.2010 13:34 Programové zameranie činnosti SZB po VI. VZ SZB Valné zhromaždenie Stiahnuť