Zmluvy

Najnovšie dokumenty

24.10.2023 09:32 Zmluva o dielo č.5/2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie Zmluvy Stiahnuť
31.01.2022 11:45 Zmluva č.1470-2021 Preložka verejného vodovodu Zmluvy Stiahnuť
28.05.2018 12:17 Stavebný dozor – objekt NBC Osrblie – presscentrum z 28.05.2018 Zmluvy Stiahnuť
21.05.2018 12:17 Zmluva o dielo – objekt NBC Osrblie – presscentrum z 21.05.2018 Zmluvy Stiahnuť
11.09.2014 12:16 Zmluva o dielo – dokončenie časti objektu NBC Osrblie Zmluvy Stiahnuť
09.09.2014 12:16 Zmluva o dielo – dokončovacie práce NBC Osrblie z 12.09.2014 Zmluvy Stiahnuť