Testovanie, odber vzoriek a ich analýza

Testovanie, odber vzoriek a ich analýza 

Keď oprávnený komisár dopingovej kontroly požiada športovca o odovzdanie vzorky, musí tak urobiť.

Každá antidopingová organizácia, ktorá spravuje konkrétneho športovca, má právomoc na odber vzorky moču alebo krvi, kedykoľvek a kdekoľvek.

Národná antidopingová agentúra má právomoc testovať športovcov,:

 • ktorí sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, majú trvalý pobyt v danej krajine, sú držiteľmi licencie alebo sú členmi športových zväzov (federácií, asociácií) v danej krajine,
 • ktorí sú prítomní v danej krajine, kde národná antidopingová organizácia vykonáva svoju činnosť
 • ak o to požiadala medzinárodná federácia (asociácia), ktorá spravuje daného športovca.

  Medzinárodné federácie majú právomoc testovať športovcov, ktorí podliehajú ich pravidlám:

 • vrátane športovcov zúčastňujúcich sa na medzinárodných podujatiach
 • športovcov, ktorí sú držiteľmi licencie tejto medzinárodnej federácie (asociácie), alebo sú jej priamy členovia.

   

  Organizátor významného podujatia má právomoc testovať športovcov tohto podujatia.

  Proces odberu vzorky je štandardizovaný. Pre viac informácií o odbere vzorky a vašich právach pozri https://antidoping.sk/dopingova-kontrola/ 

   

  Za účelom zisťovania prítomnosti zakázanej látky vo vzorke športovca sa využívajú laboratória výlučne akreditované WADA.

  Ako dlho sú vzorky uchovávané?

  Vzorky moču môžu byť zmrazené, skladované a znovu otestované po dobu 10 rokov. Technológie analýzy vzoriek sa vyvíjajú, niektoré zakázané látky a metódy, ktoré nie sú v súčasnosti detekovateľné, môžu byť odhalené v budúcnosti.

  Ak už boli vzorky použité pre účely odhalenia zakázaných látok, budú zbavené označenia a využité len na výskum, alebo budú zničené.

  Návrat po ukončení aktívnej športovej činnosti

  Ak ste patrili do registra medzinárodnej federácie alebo národného registra pre testovanie, musíte 6 mesiacov vopred zaslať písomnú žiadosť národnej antidopingovej organizácií, alebo medzinárodnej federácií. Počas týchto šiestich mesiacov budete podliehať pravidlám antidopingovej regulácie a musíte byť k dispozícií na testovanie skôr, ako sa zúčastníte súťaže.