Dokumenty

Dokumenty r.2016

31.12.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 31.12.2016 Dotácie Stiahnuť
31.12.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 31.12.2016, dostavba 2015 Dotácie Stiahnuť
21.12.2016 Prílohy k Zápisu č. 2/2016 Prezídium Stiahnuť
21.12.2016 Zápis zo zasadnutia č. 2/2016 Prezídium Stiahnuť
21.12.2016 Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2016-2017 Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
30.11.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.11.2016 Dotácie Stiahnuť
30.11.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.11.2016, dostavba 2015 Dotácie Stiahnuť
31.10.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 31.10.2016 Dotácie Stiahnuť
31.10.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 31.10.2016, dostavba 2015 Dotácie Stiahnuť
25.10.2016 Štatút trénersko-metodickej komisie Štatúty komisií Stiahnuť
23.10.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 1/2016 Prezídium Stiahnuť
23.10.2016 Prílohy k Zápisu č. 1/2016 Prezídium Stiahnuť
23.10.2016 Zápis zo zasadnutia č. 1/2016 Prezídium Stiahnuť
23.10.2016 Smernica systému zimných súťaží 2016/17- aktualizovaná Športovo-technická komisia Stiahnuť
23.10.2016 Štatút športovo-technickej komisie Štatúty komisií Stiahnuť
08.10.2016 Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Zápis – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Stanovy SZB – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Štatút kontrolnej a revíznej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Správa volebnej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Správa mandátovej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Správa Kontrolnej a revíznej komisie – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
08.10.2016 Správa o hospodárení – 8. októbra 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
01.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia č. 8 Zápisnice ŠTK Stiahnuť
01.10.2016 Vyhodnotenie správ TD – leto 2016 Správy technických delegátov Stiahnuť
30.09.2016 Zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2016 U-23 Stiahnuť
30.09.2016 Správa TD v LB 24.–25.09.2016 Vyhne Správy technických delegátov Stiahnuť
30.09.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.9.2016 Dotácie Stiahnuť
30.09.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.9.2016, dostavba 2015 Dotácie Stiahnuť
15.09.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 13 Prezídium Stiahnuť
15.09.2016 Prílohy k Zápisu č. 13 Prezídium Stiahnuť
15.09.2016 Zápis zo zasadnutia č. 13 Prezídium Stiahnuť
05.09.2016 Správa TD v LB 03.–04.09.2016 Predajná Správy technických delegátov Stiahnuť
30.08.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.8.2016 Dotácie Stiahnuť
30.07.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.7.2016 Dotácie Stiahnuť
30.07.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.7.2016, dostavba 2015 Dotácie Stiahnuť
19.07.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 12 Prezídium Stiahnuť
19.07.2016 Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 12 Prezídium Stiahnuť
30.06.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.6.2016 Dotácie Stiahnuť
29.06.2016 Správa TD v LB 25.–26.06.2016 Revúca Správy technických delegátov Stiahnuť
27.06.2016 Zápisnica zo zasadnutia č. 7 Zápisnice ŠTK Stiahnuť
25.06.2016 Smernica pre udeľovanie trénerských licencií – 2016 Smernice Stiahnuť
20.06.2016 Správa TD v LB 11.–12.06.2016 Prešov Správy technických delegátov Stiahnuť
30.05.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.5.2016 Dotácie Stiahnuť
13.05.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 11 Prezídium Stiahnuť
13.05.2016 Zápis zo zasadnutia č. 11 Prezídium Stiahnuť
13.05.2016 Prílohy k Zápisu č. 11 Prezídium Stiahnuť
30.04.2016 Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Zápis – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Stanovy SZB – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Správa volebnej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Správa mandátovej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Správa Kontrolnej a revíznej komisie – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Správa o hospodárení – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Správa o činnosti od 1.5.2015 do 30.04.2016 – 30. apríla 2016 Valné zhromaždenie Stiahnuť
30.04.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 30.4.2016 Dotácie Stiahnuť
30.04.2016 Štatút hospodárskej komisie Štatúty komisií Stiahnuť
09.04.2016 Zápis zo zasadnutia č. 10 Prezídium Stiahnuť
09.04.2016 Prílohy k Zápisu č. 10 Prezídium Stiahnuť
09.04.2016 Smernica systému letných súťaží 2016 Športovo-technická komisia Stiahnuť
31.03.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 31.3.2016 Dotácie Stiahnuť
25.03.2016 Zápisnica zo zasadnutia č. 6 Zápisnice ŠTK Stiahnuť
25.03.2016 Vyhodnotenie správ TD – zima 2016 Správy technických delegátov Stiahnuť
25.03.2016 Delegovanie TD a rozhodcov pre letnú sezónu 2016 Športovo-technická komisia Stiahnuť
10.03.2016 Správa TD 05.-06.03.2016 Osrblie Správy technických delegátov Stiahnuť
04.03.2016 Správa TD 20.-21.02.2016 Osrblie Správy technických delegátov Stiahnuť
29.02.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 29.2.2016 Dotácie Stiahnuť
26.02.2016 Zápisnica zo zasadnutia 26.02.2016 Komisia pre činnosti klubov Stiahnuť
03.02.2016 Správa TD 23.-24.01.2016 Osrblie Správy technických delegátov Stiahnuť
31.01.2016 Vyúčtovanie dotácie – k 31.1.2016 Dotácie Stiahnuť
20.01.2016 Správa TD 09.-10.01.2016 Osrblie Správy technických delegátov Stiahnuť
09.01.2016 Zápis zo zasadnutia č. 9 Prezídium Stiahnuť