Dokumenty

Dokumenty r.2018

31.12.2018 Vyúčtovanie dotácie – rok 2018 Dotácie Stiahnuť
31.12.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 31.12.2018 Dotácie Stiahnuť
31.12.2018 Podnety na kontrolóra a kontrolno-revíznu komisiu SZB Kontrolór Stiahnuť
30.11.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 30.11.2018 Dotácie Stiahnuť
25.11.2018 Smernica č. 8/2018 o štátnej reprezentácii SZB Smernice Stiahnuť
21.11.2018 Prílohy k Zápisu č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
21.11.2018 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
20.11.2018 Schvaľovací protokol zbrane – 5 Športovo-technická komisia Stiahnuť
11.11.2018 Nominačné kritériá 2018/2019 Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
10.11.2018 Schvaľovací protokol zbrane – 4 Športovo-technická komisia Stiahnuť
09.11.2018 Prílohy k Zápisu č. 7/2018 Prezídium Stiahnuť
09.11.2018 Zápis zo zasadnutia č. 7/2018 Prezídium Stiahnuť
05.11.2018 Zápis zo zasadnutia č. 2 – 5.11_2018 Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
30.10.2018 Vyhodnotenie správ TD – leto 2018 Správy technických delegátov Stiahnuť
30.10.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 30.10.2018 Dotácie Stiahnuť
26.10.2018 Prílohy k Zápisu č. 6/2018 Prezídium Stiahnuť
26.10.2018 Zápis zo zasadnutia č. 6/2018 Prezídium Stiahnuť
26.10.2018 Smernica systému zimných súťaží 2018/19 Športovo-technická komisia Stiahnuť
26.10.2018 Smernica č. 7/2018 pre zaradenie do sociálneho programu SZB Smernice Stiahnuť
26.10.2018 Smernica č. 6/2018 pre zaradenie do ZCPM SZB Smernice Stiahnuť
26.10.2018 Štatút komisie letného biatlonu Štatúty komisií Stiahnuť
26.10.2018 Štatút komisie veteránov Štatúty komisií Stiahnuť
26.10.2018 Štatút komisie pre iné druhy biatlonu Štatúty komisií Stiahnuť
20.10.2018 Testy VPV ZM – 20.10.2018 Trénersko-metodická komisia Stiahnuť
06.10.2018 Prílohy k Zápisu č. 5/2018 Prezídium Stiahnuť
06.10.2018 Zápis zo zasadnutia č. 5/2018 Prezídium Stiahnuť
30.09.2018 Zoznam aktívnych športovcov k 30.9.2018 U-23 Stiahnuť
30.09.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 30.9.2018 Dotácie Stiahnuť
14.09.2018 Prílohy k Zápisu č. 4/2018 Prezídium Stiahnuť
14.09.2018 Zápis zo zasadnutia č. 4/2018 Prezídium Stiahnuť
08.09.2018 Zápis zo zasadnutia č. 2/2018 Komisia mládeže Stiahnuť
31.08.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 31.8.2018 Dotácie Stiahnuť
31.07.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 31.7.2018 Dotácie Stiahnuť
31.07.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 30.6.2018 Dotácie Stiahnuť
02.07.2018 Prílohy k Zápisu č. 3/2018 Prezídium Stiahnuť
02.07.2018 Zápis zo zasadnutia č. 3/2018 Prezídium Stiahnuť
30.06.2018 Zápisnica zo zasadnutia č. 13 Zápisnice ŠTK Stiahnuť
27.06.2018 Zápis zo zasadnutia č. 1/2018 Komisia mládeže Stiahnuť
02.06.2018 Centrá talentovanej mládeže SZB 2018/2019 Centrum talentovanej mládeže Stiahnuť
02.06.2018 Prílohy k Zápisu č. 2/2018 Prezídium Stiahnuť
02.06.2018 Zápis zo zasadnutia č. 2/2018 Prezídium Stiahnuť
31.05.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 31.5.2018 Dotácie Stiahnuť
28.05.2018 Stavebný dozor – objekt NBC Osrblie – presscentrum z 28.05.2018 Zmluvy Stiahnuť
21.05.2018 Zmluva o dielo – objekt NBC Osrblie – presscentrum z 21.05.2018 Zmluvy Stiahnuť
14.05.2018 Smernica č. 5/2018 o prerozdeľovaní financií pre CTM SZB – aktualizovaná Smernice Stiahnuť
05.05.2018 Prílohy k Zápisu č. 1/2018 Prezídium Stiahnuť
05.05.2018 Zápis zo zasadnutia č. 1/2018 Prezídium Stiahnuť
30.04.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 30.4.2018 Dotácie Stiahnuť
28.04.2018 Výročná správa SZB za rok 2017 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Zápis – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Rozpočet SZB na rok 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Uznesenie z Valného zhromaždenia – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Správa mandátovej komisie – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Logo SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Aktívni športovci do 23 rokov – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Talentovaná mládež SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Smernica UTM – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Smernica E-hlasovanie – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Disciplinárny_poriadok – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Stanovy SZB – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Počet delegátov – 28. apríla 2018 Valné zhromaždenie Stiahnuť
28.04.2018 Smernica č. 3/2018 o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním Smernice Stiahnuť
28.04.2018 Štatút komisie mládeže Štatúty komisií Stiahnuť
19.04.2018 Prílohy k Zápisu č. 9/2018 Prezídium Stiahnuť
19.04.2018 Zápis zo zasadnutia č. 9/2018 Prezídium Stiahnuť
18.04.2018 NBC Osrblie Press Centrum Súťažné podklady – vysvetlenie SP Verejné obstarávanie Stiahnuť
10.04.2018 NBC Osrblie Press Centrum Súťažné podklady – oprava Verejné obstarávanie Stiahnuť
31.03.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 31.3.2018 Dotácie Stiahnuť
28.03.2018 Prílohy k Zápisu č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
28.03.2018 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018 Prezídium Stiahnuť
28.03.2018 Smernica systému letných súťaží 2018 Športovo-technická komisia Stiahnuť
24.03.2018 Zápisnica zo zasadnutia č. 12 Zápisnice ŠTK Stiahnuť
28.02.2018 Vyúčtovanie dotácie – k 28.2.2018 Dotácie Stiahnuť