Práva a povinnosti športovca

Práva a povinnosti športovca 

Športovec má isté práva a povinnosti:

  • Musí ovládať a akceptovať všetky antidopingové pravidlá.
  • Nesie zodpovednosť za všetky látky, ktoré sa dostanú do jeho tela, čiže za všetko, čo konzumuje a pije, vrátane liekov a doplnkov výživy, ktoré užíva. Základné pravidlo je, čo je v tvojom tele, za to si aj zodpovedný.
  • Musí byť dostupný pre odber vzoriek za účelom dopingovej kontroly.
  • Musí informovať zdravotnícky personál o tom, že podlieha antidopingovým pravidlám a nesmie užiť liečbu obsahujúcu zakázané látky. Taktiež berie na seba zodpovednosť, že každá podstúpená liečba nie je v rozpore s Kódexom.
  • Musí spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.