Antidopingové pravidlá SR

Antidopingové pravidlá SR

Antidopingové pravidlá Slovenskej republiky (SR) boli vytvorené ako súčasť národného antidopingového programu. Tento dokument je vykonávacím predpisom Svetového antidopingového kódexu 2021, ktorý je základným a univerzálnym dokumentom, z ktorého vychádza svetový antidopingový program.

Antidopingové pravidlá SR sú prispôsobené športovému prostrediu v Slovenskej republike, sú súčasťou športových pravidiel a sú platné pre športové zväzy a ich členov v Slovenskej republike. Športovci ich musia dodržiavať, pokiaľ sú členmi príslušného športového zväzu alebo sa zúčastňujú športových akcií zväzu.

Antidopingové pravidlá SR okrem iného obsahujú:

 • definíciu dopingu,
 • dokazovanie dopingu,
 • testovanie a vyšetrovanie,
 • analýzu vzoriek,
 • nakladanie s výsledkami,
 • právo na spravodlivé pojednávanie,
 • sankcie pre športovca jednotlivca,
 • status počas zákazu činnosti,
 • dôsledky pre družstvá,
 • odvolania,
 • dôvernosť a poskytovanie informácií,
 • uplatnenie a uznanie rozhodnutí,
 • zavedenie antidopingových pravidiel SADA a povinností národných športových zväzov,
 • ďalšie úlohy a zodpovednosti športovcov a iných osôb

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) pripravila tieto antidopingové pravidlá v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou tak, aby boli v plnom súlade so Svetovým antidopingovým kódexom 2021. Tieto antidopingové pravidlá boli prijaté a implementované v zhode s úlohami SADA podľa Kódexu, a podporujú snahu SADA odstraňovať doping v športe v Slovenskej republike. Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. je agentúra povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.

https://www.antidoping.sk/data/files/901_sada_rules.pdf