Kluby

 
P.Č.
Názov biatlonu
Predseda klubu
Poštu posielať 
1 BIATLON ŠK PREŠOV Stanislav BALOGA na adresu predsedu
    Za Kalváriou 76  
 
 
080 01 Prešov
 
2 BOLERÁZ Michal VRAŽIČ na adresu predsedu
    č. 411  
 
 
919 08 Boleráz
 
3 BRATISLAVA Miroslav ĎURICA Ivana PUKAČOVÁ
    Na Križovatkách 37 Topoľčianska 3
 
 
821 04 Bratislava
851 05 Bratislava
4 BREZA Juraj  MAXA Martin NÁČIN
    Rabča 276 č. 29
 
 
029 44  Rabča 
029 53 BREZA 
5 BUKOVCE Ivana Murdziková Na adresu predsedu
    Bukovce 85  
 
 
090 22 Bukovce
 
6 ČIERNY  BALOG Jozef SCHÖN Miloš BERČÍK
    Školská 1055 Školská 987
 
 
976 52 Čierny Balog
976 52 Čierny Balog
7 DIVIACKA Mgr. Vladimír TOČEK Mgr. Vladimíra TOČEKOVÁ
  NOVÁ VES č.  137 č. 389
 
 
972 24 Diviacka Nová Ves
038 35 Valča
8 DRIETOMA Dušan PELECH na adresu predsedu
    č. 458  
 
 
913 03 Drietoma
 
9 FAN KLUB BIATLONU Mgr. Michal Szalma na adresu predsedu
    Tulská 6  
 
 
974 04 Banská Bystrica
 
10 FOX TEAM PREŠOV Jaroslav BALOGA na adresu predsedu
    Za Kalváriou 44  
 
 
080 01 Prešov
 
11 FTVŠ UK BRATISLAVA PaedDr. Peter PETROVIČ PhD. FTVŠ
    Wolkrova 41  Gen. Svobodu 9
 
 
851 01 Bratislava
814 69 Bratislava
12 HARMANEC Peter VANÍK na adresu predsedu
    č. 7  
 
 
976 03 Harmanec
 
13 KBL  ŠKP MARTIN Ján HOLIGA Ing. Radovan CIENIK
    Jedľoviny 90 Hrdinov SNP 2
 
 
036 08 Martin
036 01 Martin
14 KBT SPIŠ Ing. Jozef REPKO na adresu predsedu
    č.d. 12  
 
 
053 22 Odorín
 
15 KOŠICE Ing. Peter DŽUNDA na adresu predsedu
    Pokroku 14  
 
 
040 11 Košice
 
16 LEVICE Karol HUDEČEK na adresu predsedu
    Perecká 18  
 
 
934 05 Levice
 
17 LÚČNICA Vladimír KMEŤ Mária Beneová
  nad ŽITAVOU č. 379 Spojovacia 15
 
 
951 88 Lúčnica nad Žitavou
949 01 Nitra
18 MAGNEZIT ŠŠSM
Jozef MOLENT
na adresu predsedu
  REVÚCA
Priemyselná 306
 
 
 
050 01 Revúca

 
19 MALÁ ČAUSA Ján ADÁMIK na adresu predsedu
    Malá Čausa 70  
 
 
971 01 Prievidza
 
20 MARKUŠOVCE Slavomír IMRICH na adresu predsedu
    Michalská 38  
 
 
053 21 Markušovce
 
21 MEDZILABORCE Mikuláš PAVLOVIČ na adresu predsedu
    Fučíkova 211  
 
 
068 01 Medzilaborce
 
22 MŠK BREZNO Jaroslav KAMENSKÝ na adresu predsedu
    Kukučínova 42  
 
 
977 01 Brezno
 
23 MŠK Roman HRVOL Mgr. Oľga KONUPKOVÁ
  LIPTOVSKÝ HRÁDOK Liptovská Porúbka 407 Prekážka 726/23
 
 
0333 01 Liptovská Porúbka
033 01 Liptovský Hrádok
24 PRAVENEC Jozef MATIAŠKO na adresu predsedu
    č. 216  
 
 
972 16 Pravenec
 
25 PREDAJNÁ Mgr. Peter KAZÁR na adresu predsedu
    Podhrádok 379   
 
 
976 63 Predajná
 
26 KB PREŠOV Imrich ŠARIŠSKÝ na adresu predsedu
    Za Kalváriou 100  
 
 
080 01 Prešov
 
27 RÁZTOČNO Stanislav GILAN na adresu predsedu
    Komenského 419  
 
 
972 31 Ráztočno
 
28 BK mesta ROŽŇAVA Peter MEŠŤAN na adresu predsedu
    Komenského 16  
 
 
048 01 Rožňava
 
29 SELCE Pavol BLAHUŠIAK na adresu predsedu
    Ku Strelnici 5  
 
 
976 11 Selce
 
30 ŠK METEOR Gustáv MAJDIŠ na adresu predsedu
  DOLNÝ KUBÍN Hurbanova 1183/62  
 
 
026 01 Dolný Kubín 
 
31 Športový klub polície Marek MELKO Pavel Kobela
  BANSKÁ BYSTRICA Skubínska cesta 48 Jaseňová 44
 
 
974 01 Banská Bystrica
974 09 Banská Bystrica
32 ŠKP ČADCA-SKALITÉ Ivan ČANECKÝ na adresu predsedu
    č. 1368  
 
 
023 14 Skalité
 
33 ŠKP ŽILINA Ing. Ľuboš CESNEK na adresu predsedu
    Hollého 160/10  
 
 
015 01 Rajec
 
34 KB TOM Mgr. Tomáš FUSKO na adresu predsedu
    Karpatská 6  
 
 
974 11 Banská Bystrica
 
35 KTŠ PaedDr. Ján PRACHÁR na adresu predsedu
  TU ZVOLEN Gagarinova 103  
 
 
960 01 Zvolen
 
36 TURČIANSKE TEPLICE Ján VLADÁR na adresu predsedu
    Staničná 1114/20  
 
 
039 01 Turčianske Teplice 
 
37 VALASKÁ-OSRBLIE Mirko OBERHAUSER KB Valaská-Osrblie
    Dr. Clementisa 24 Vŕšok 234
 
 
977 01 Brezno
976 45 Osrblie
38 VÍGĽAŠ Ján MURÍN Ing. Pavel HRIC PhD.
      Prachatická 25
 
 
962 25 Slatinské Lazy
960 01 Zvolen
39 VŠC AOS Mgr. Dušan Litva PhD. na adresu predsedu
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Opavská 619/2  
 
 
031 04 Liptovský Mikuláš
 
40 VŠC DUKLA Pavel Kobela VČS Dukla B. Bystrica
  BANSKÁ BYSTRICA Jaseňová 44  Hutná 3
 
 
974 01 Banská Bystrica
974 00 Banská Bystrica
41 VYHNE Igor LUPTOVSKÝ na adresu predsedu
    č. 434  
 
 
966 02 Vyhne
 
42 ŽP ŠPORT Andrea KAZÁROVÁ na adresu predsedu
  PODBREZOVÁ Šupkova 46/7  
 
 
976 81 Podbrezová
 
43 VK SPORT David BRÜNN Peter Neuschl
  team Veternícka 114/13 Štefánikovo nám. 16/6
 
 
967 01 Kremnica
967 01 Kremnica
44 I. BANSKÁ BYSTRICA Miroslav SEDLÁČEK na adresu predsedu
    Wolkerova 3  
 
 
974 01 Banská Bystrica