Patrik Kristlík je novým generálnym sekretárom SZB

  • štvrtok 19 mája, 2022
  • SZB

Prezídium Slovenského zväzu biatlonu (SZB) na svojom zasadnutí dňa 18.5.2022 na návrh prezidenta SZB Petra Vozára jednohlasne vymenovalo Mgr. Patrika Kristlíka za nového generálneho sekretára SZB. Súčasná generálna sekretárka Ing. Zuzana Donovalová ostáva pracovať na sekretariáte a bude mať na starosti administratívne a ekonomické činnosti. Za jej doterajšie pôsobenie na funkcii generálnej sekretárky jej patrí poďakovanie.

Podľa prezidenta zväzu je cieľom výraznejšie profesionalizovať športovú stránku činnosti zväzu. Nový generálny sekretár SZB Patrik Kristlík je veľkým športovým nadšencom, vyštudoval politológiu a európske štúdia na UKF v Nitre. Absolvoval viacero stáži na ministerstvách aj v zahraničí. Aktívne ovláda anglický jazyk a na SZB pracuje od jesene 2020.