R.I.P. Viliam Trizna

Viliam Trizna sa  narodil  16.05.1931, behával  Sokolovské a Dukelské preteky branej zdatnosti. Bol členom hliadky, Majster Československa. Bol dlhoročným  trénerom v Liptovskom Mikuláši aj  na Majstrovstvách ČSR. Opustil nás  dňa 29.12.2020 vo veku 89. Česť jeho pamiatke.