Pozvánka na testy VPV CTM v náhradnom termíne 2019

Banská Bystrica 9. októbra 2019 (SZB) - Slovenský zväz biatlonu Vás pozýva na testy všeobecnej pohybovej výkonnosti Centier talentovanej mládeže SZB v náhradnom termíne 26.10.2019.