Podpísanie Zmluvy medzi Univerzitou Mateja Bela a Slovenským zväzom biatlonu

BANSKÁ BYSTRICA 17. septembra 2019 (SZB) - Podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela a Slovenským zväzom biatlonu.

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitou Mateja Bela a Slovenským zväzom biatlonu.

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu za účelom vzájomnej spolupráce v oblasti rozvoja športu biatlon, za účelom rozvoja vzdelávania študentov, za účelom rozvoja univerzitného športu, za účelom vytvárania vhodných podmienok pre osobný rozvoj športovcov a študentov, za účelom spoločnej podpory  reprezentácie Slovenskej republiky v športe biatlon, za účelom spoločného organizovania športových, ale aj vzdelávacích a kultúrnych podujatí a šírenie dobrého mena Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Slovenského zväzu biatlonu.

 

Zdroj: Bystrica SiTy videokanál