Slovenský zväz biatlonu hľadá nového Viceprezidenta pre ŠŠR

Oznamujeme Vám, že ku dňu 31.5.2024 sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii viceprezidenta pre Štátnu športovú reprezentáciu Mgr. Peter Kazár. Preto Vás chceme, vážení členovia SZB, požiadať, aby ste v zmysle platných Stanov SZB čl. 9.1.4. najneskôr do 18.5.2024 predložili návrh na kandidáta za Váš klub na túto funkciu, aby sme mohli riadnymi voľbami na Valnom zhromaždení dňa 1.6.2024 zvoliť nového viceprezidenta za túto oblasť.