Spoločnosť SKANSKA SK rekonštruuje NBC v Osrblí

Tlačová správa

20. mája 2022

Slovenskí biatlonisti dostanú nový tréningový okruh so zasnežovaním

Slovenskí reprezentanti, ale aj ostatní priaznivci biatlonu, budú mať čoskoro lepšie tréningové podmienky vďaka výstavbe novej tréningovej trate v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. Spoločnosť Skanska SK má na realizáciu 90 dní, Slovenský zväz biatlonu investuje do obnovy areálu takmer 1 mil. eur.

Najdôležitejšou časťou stavby je rekonštrukcia jestvujúcich a vybudovanie nových dráh pre kolieskové bežky na ploche približne 19 tisíc m2. Asfaltový ovál bude doplnený vysokotlakým zasnežovacím potrubím, ktoré v budúcnosti uľahčí prácu a skráti čas zasnežovania v tomto areáli.

„Novú dráhu budú využívať nielen naši reprezentanti na čele so sestrami Fialkovými, ale aj naša talentovaná mládež a všetky biatlonové kluby. Na tejto kolieskovej dráhe sa v auguste budúceho roka uskutočnia letné Majstrovstvá sveta na kolieskových lyžiach.“ hovorí prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár

„Trať rozšírime, predĺžime a použitie asfaltobetónovej obrusnej vrstvy spolu s novým šírkovým usporiadaním umožní celoročné využívanie areálu,“ hovorí Robert Humenik, oblastný manažér spoločnosti Skanska SK.

„V súčasnosti sa  na stavenisku realizujú zemné práce v úsekoch, kde doteraz neboli spevnené cesty. Po dodávke špeciálnych vysokotlakových rúr začneme postupne budovať nové rozvody zasnežovania celého biatlonového centra spolu s rozvodmi verejného osvetlenia podľa požiadaviek projektu. Dĺžka týchto rozvodov je približne 2000 m,“  dopĺňa informácie Peter Ošvát, vedúci výrobného strediska spoločnosti Skanska SK.Fotogaléria