Modernizácia elektronických terčov v Osrblí

Slovenský zväz biatlonu sa zapojil do výzvy, ktorú realizoval SOŠV v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k „Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“. V rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 3 milióny eur. Nevyužité finančné prostriedky z prvej výzvy boli predmetom aktuálnej.

Všetky predložené žiadosti hodnotila odborná komisia SOŠV pre infraštruktúru a jej návrh schválil na svojom rokovaní výkonný výbor SOŠV. Cieľom výzvy bola modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, ale aj pre športovú reprezentáciu.

Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi vybranému príslušným orgánom SOŠV bola stanovená na 10 000 eur a Slovenskému zväzu biatlonu bol poskytnutý príspevok vo výške 84 000 eur, ktorý využije na modernizáciu elektronických terčov v Národnom biatlonovom centre v Osrblí.

O ďalšom postupe, priebehu ako aj o fotodokumentácií Vás budeme čoskoro informovať.