Vedeniu zväzu za podarilo získať dotáciu 100 000 EUR z FNPŠ

  • pondelok 2 januára, 2023
  • SZB

Správna rada Fondu na podporu športu (FNPŠ) na svojom poslednom decembrovom zasadnutí jednohlasne schválila dotáciu 100 000 EUR pre náš zväz. Stali sme sa tak prvým športovým zväzom na Slovensku od vzniku FNPŠ, ktorý získal dotáciu na športovú infraštruktúru národného významu.

Schváleniu tejto dotácie predchádzala prezentácia prezidenta SZB Petra Vozára a viceprezidentky zväzu Jaroslavy Laukovej o potrebe tejto dotácie priamo na zasadnutí Správnej rady FNPŠ, ktoré sa konalo 10.novembra v Banskej Bystrici.

„Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom Správnej rady za podporu a za pochopenie úspešne dofinancovať celý projekt. Taktiež som veľmi rád, že vďaka tejto podpore máme voči generálnemu dodávateľovi všetky faktúry uhradené a nemáme žiadne neuhradené záväzky, ktoré by mohli zaťažiť zväzový rozpočet,“ povedal prezident zväzu Peter Vozár.

Uvedená dotácie je pre náš zväz nesmierne potrebná. Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie prác naviac, ktoré nastali pri výstavbe kolieskovej dráhy v Osrblí. Ide predovšetkým o vynútenú prekládku vodovodu a ďalšie práce, ktoré bolo potrebné realizovať pred položením asfaltov ako napr. priepusty, spevňovacie práce, umiestnenie chráničiek popod kolieskovú dráhu pre dátové a TV káble pre priame prenosy z tohtoročných Majstrovstiev sveta v letnom biatlone.

Celý projekt výstavby kolieskovej dráhy je úspešne ukončený a mnohí odborníci ho hodnotia ako jeden z najlepších investícií, ktoré boli realizované za posledné roky v Národnom biatlonovom centre v Osrblí.

Okrem toho sa vedeniu zväzu podarilo minulý rok získať dotáciu z SOŠV na nové elektronické terče HoRA 2000, ktoré nahradili vyše 30-rokov staré terče. Vedenie zväzu tak úspešne pokračuje v získavaní finančných prostriedkov.

Pozrite si krátke video prečo bolo nevyhnutné vybudovať novú kolieskovú dráhu v Osrblí:

https://www.youtube.com/watch?v=522rfpjv5PADokumenty k článku

02.01.2023 09:09 Rozhodnutie FNPŠ Stiahnuť / Tlačiť