Jednotu a súdržnosť v slovenskom biatlone potvrdili delegáti prijatým rozpočtom a novým logom

  • nedeľa 27 júna, 2021
  • SZB

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB), ako najvyšší orgán zväzu, počas sobotného zasadnutia schválilo niekoľko kľúčových dokumentov. Medzi nimi Výročnú správu, Správu kontrolóra za rok 2020 a najmä rozpočet na rok 2021.

Vďaka zodpovednému hospodáreniu, posilneniu manažérskych procesov a pravidelným kontrolám čerpania rozpočtu hospodáril zväz minulý rok so ziskom. Takéto fungovanie nastavilo nové vedenie zväzu. „Podarilo sa nám zorganizovať dve kolá IBU CUPu so ziskom, výrazne sme znížili náklady na administratívu a zväzová obchodná spoločnosť prináša pre zväz oveľa viac financií, ako v minulosti,“ objasnil viceprezident pre ekonomiku Maroš Badáň.

Nový rozpočet by mal byť opäť plusový a zahŕňa aj splácanie starých dlhov z minulosti. „Som veľmi rád, že aj napriek ťažkej pandemickej dobe sa nám podarilo nájsť nových partnerov pre zväz. Pozitívne vnimam aj to, že sa nám postupne darí spájať ľudí v biatlone, nie rozdeľovať,” povedal tesne po zasadnutí prezident SZB Peter Vozár, ktorý opätovne zdôraznil prioritu podpory mládeže a reprezentácie. Mládež a aj seniorské reprezentačné družstvá budú mať v olympijskej sezóne výrazne viac financií na prípravu a aj na materiálne zabezpečenie.

V závere zasadnutia prebiehala otvorená a priama diskusia medzi delegátmi. Všetky významné dokumenty, nový rozpočet, ako aj nové logo zväzu boli schválené výraznou väčšinou prítomných delegátov, čo je jasným signálom jednoty a súdržnosti v slovenskom biatlone.