Anastasia Kuzmina zvolená do vedenia Slovenského olympijského a športového výboru

  • piatok 15 októbra, 2021
  • SZB

Na dnešnom Valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru sa volilo nové vedenie na obdobie od roku 2021 do roku 2023. Prezídium Slovenského zväzu biatlonu, na návrh prezidenta SZB Petra Vozára, jednohlasne navrhlo ako kandidáta za Slovenský zväz biatlonu do Výkonného výboru SOŠV Anastasiu Kuzminovú. Nasťa získala tretí najvyšší počet hlasov z pomedzi všetkých kandidátov. My radi konštatujeme, že po dlhých rokoch bude mať Slovenský zväz biatlonu zastúpenie vo vedení SOŠV. Veríme, že Nasťa bude prínosom nielen pre slovenský biatlon, ale aj pre celý slovenský šport.

Na Valnom zhromaždení SOŠV bol udelený aj titul Čestného člena SOŠV a zlatý odznak SOŠV dlhoročnému členovi SZB a bývalému prezidentovi SZB Benjamínovi Leitnerovi. Ocenenie a zlatý odznak za dlhoročný prínos pre šport získal aj Juraj Sanitra, aktuálne reprezentačný tréner mužov na Ukrajine.Fotogaléria