Nominačné preteky 29.-30.12.2020 organizácia hromadného podujatia

Aktuality k nominačným pretekom:

Zoznam pretekárov v jednotlivých kategóriách

mapa trate – 1,2km okruh

OZNAM o konaní nominačných pretekov:

Po rokovaniach s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, môže SZB zorganizovať Nominačné preteky 29.-30.12.2020 v Osrblí aj napriek tomu, že platí lock down. Nominačné preteky sa budú konať v súlade s Uznesením vlády (o lock downe a zákaze vychádzania) a Vyhlášky UVZ SR a samozrejme s maximálnou bezpečnosťou.

Vyhláška UZV SR – dôležité informácie vyžltené

Rozdiel oproti bežnému trenigovému dňu v Osrblí je ten, že  sa bude konať ORGANIZOVANÉ hromadné podujatie a tým pádom sme povinní splniť všetky podmienky uvedené vo Vyhláške UVZ SR. Testovania sa musia zučastniť všetci: športovci, tréneri, organizátori.

Predbežný program:

 Utorok: 29.12.2020:

8:00-10:00 hod. Testovanie vonku pri polyfunkčnej budove NBC Osrblie

10:15 hod. porada vedúcich výprav – pri budove NBC

11:00 hod. Nástrel

12:00 hod. štart rýchlostných pretekov

Streda: 30.12.2020:

druhý deň – testovanie NEBUDE!

10:00 hod. Nástrel

11:00 hod. štart rýchlostných pretekov

Prihlášky posielajte najneskôr do 27.12.2020 do 12:00 hod.

na e-mail:prihlasky@biathlon.sk – klub biatlonu, meno pretekára,dátum na ktoré dátumy sa hlási zodpovednú osobu + telefonický kontakt.

Kontrolné nominačné preteky na IP a SP sú určené pre kategórie: MiA, Ji, ŽyA a Jy. Na IBU SP a IP sa môžu kvalifikovať iba športovci, ktorí majú IBU kvalifikáciu na 2. trimester 2020/2021. Pretekov sa môžu zúčastniť aj členovia M-RD a ďalší členovia SZB, ktorí súťažia v pretekoch SlP v kategóriách MiA, Ji, ŽyA a Jy. 

Technická špecifikácia pretekov: 

Kategóriá: MiA a Ji, 10 km, LS, 150 m TK 

Kategóriá: ŽyA a Jy, 7,5 km, LS, 150 m TK 

Preteká sa podľa Pravidiel biatlonu platných od 1. novembra 2003 a ich II. vydania z roku 2008,aktualizované 2019.  Organizátor si vyhradzuje právo na  zmeny dĺžky tratí a penalizácii v závislosti od snehových a technických podmienok. Plánovaná dĺžka okruhu je max. 1,5 km. Termín určenia dĺžky tretí a okruhov  je plánovaný na 27.12.2020. 

Riaditeľ pretekov: 

POISTENIE: Pretekári a organizátori sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie a náklady. SZB odporúča všetkým účastníkom uzatvorenie vlastnej poistky.

Areál  NBC Osrblie bude v dňoch 29.-30.12.2020 pre verejnosť UZATVORENÝ!!!

Pre ostatné tréningové skupiny platí zákaz vstupu do areálu v utorok 29.12.2020 do 14.00 hod a v stredu 30.12.2020  do 13.00 hod.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE