MVZ SZB, NBC Osrblie

Mimoriadne Valné zhromaždenie SZB 2019

Dátum: 9.11.2019 o 9:00 hod.
Miesto: NBC Osrblie

Prezídium SZB dňa 21.9.2019 schválilo termín mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB na 9.11.2019 a miesto NBC Osrblie.
Prehľad počtov delegátov za jednotlivé KB SZB, ktorí boli vypočítaní podľa kľúča uvedeného v Stanovách SZB, Hlava X, článok 10.1.2, pričom ako základ pre výpočet delegátov slúži priemer z počtu členov klubu za roky 2016, 2017, 2018 a stavu k 29.3.2019.