Mimoriadne Valné zhromaždenie 28.12.2019 začiatok o 9:00 hod.

Prezídium SZB schválilo na svojom zasadnutí dňa 17. 11. 2019 termín Mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 28. 12. 2019 v Národnom biatlonovom centre v Osrblí. 
Hlavnými bodmi programu budú:
- voľba Prezidenta SZB,
- voľba Viceprezidenta pre technické záležitosti,
- voľba predsedu Disciplinárnej komisie.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa z dôvodu nepriaznivého počasia v termíne 28.12. – 29.12.2019 zrušili preteky I. kola Viessmann pohára v Osrblí, presúva sa čas konania MVZ z 15:00 na 9:00 hodinu.