3. Viessmann pohár v biatlone

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2019

Viessmann – pohár v biatlone 2018/2019

Dátum konania: 23.-24.02.2019
Miesto konania: Národné biatlonové centrum - Osrblie
Nositeľ akcie: Slovenský zväz biatlonu
Usporiadateľ: KOSŤO

Dátum Čas Disciplína Kategória
23.02.2019 11:00 Rýchlostné preteky žiaci
23.02.2019 13:45 Rýchlostné preteky dorast a dospelí
24.02.2019 10:00 Vytrvalostné preteky žiaci
24.02.2019 13:00  Vytrvalostné preteky dorast a dospelí

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
Písomnú prihlášku na určenom formulári je potrebné zaslať e-mailom do 18.02.2019.
Prihlášku je potrebné potvrdiť najneskôr 22.02.2019 do 15:00. 
Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie aj potvrdenie prihlášky: prihlasky@biathlon.sk
Prosím poslať prihlášky aj cez https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2.
Telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: +421 905 783 124.
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení štartovného TD.
PREZENTÁCIA
V sobotu 23.02.2019 od 07:30 do 09:00 v kancelárii pretekov na štadióne v Osrblí.
DOKLADY
Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2019, bude od neho požadovaný členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška. Pre mládežnícke kategórie je povinnosť lekárskej prehliadky.
ŽREBOVANIE
sa uskutoční v piatok 22.02.2019 o 17:00 na základe potvrdených písomných prihlášok.
ŠTARTOVNÉ
V pretekoch Viessmann – pohár M-SR v biatlone 2018/2019 zaplatia pretekári štartovné za každé
preteky v kategóriách dorastu a dospelých 3,00 € a v kategóriách žiakov 1,50 €.
V prípade zaslania prihlášky po 18.02.2019 zaplatí klub dvojnásobné štartovné.
POSTARŠENIA – VÝNIMKY V ZARADENÍ DO VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
V odôvodnených prípadoch, týkajúcich sa zabezpečenia reprezentácie môžu byť pretekári zaradení do vyššej vekovej kategórie podľa čl. 1.3.4 Pravidiel biatlonu, (postup podľa čl. 7.3, prílohy č.4 Pravidiel biatlonu - Súťažný poriadok). Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti ŠTK SZB na vedomie.
Vôľu pretekárov kategórií mužov B a C a žien B pretekať v nižšej vekovej kategórii berie na základe žiadosti ŠTK SZB na vedomie.

PROPOZÍCIE

23.-24.02.2019 - Viessmann pohár (SVK Cups), NBC Osrblie