1. Viessmann pohár v letnom biatlone, (Brezovica, SVK)

Viessmann pohár v letnom biatlone žiakov 
I. kolo Viessmann pohára v letnom biatlone žiakov 

Dátum konania: 01.-02.06.2019
Miesto konania: areál hotela Oravský Háj - Brezovica
Nositeľ akcie: Slovenský zväz biatlonu
Usporiadateľ: ŠK METEOR Dolný Kubín, ORAVSKÝ HÁJ Brezovica
PROPOZÍCIE

Dátum  Čas Disciplína  Kategória 
01.06.2019 12:00 Rýchlostné preteky  žiaci 
01.06.2019 16:00 Dvojčlenné miešané štafety  žiaci 
02.06.2019 10:00 Preteky obratnosti  žiaci 

 

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE
Písomnú prihlášku na určenom formulári je potrebné zaslať e-mailom do 27.05.2019
Prihlášku je potrebné potvrdiť najneskôr 31.05.2019 do 15:00
Prihláška e-mailom je platná len po spätnom potvrdení.
E-mail na prihlasovanie aj potvrdenie prihlášky: prihlasky@biathlon.sk
Prosím poslať prihlášky aj cez https://goo.gl/forms/6uAOfIoiAbMuINwH2.
Telefón na potvrdenie menovitej prihlášky: +421 905 783 124.
Klub zaplatí štartovné za všetkých prihlásených pretekárov. V prípade neúčasti pretekára z dôvodov vyššej moci (nemoc, počasie, doprava) rozhodne o prípadnom odpustení štartovného TD.

PREZENTÁCIA

V sobotu 01.06.2019 od 08:00 do 10:30 v kancelárii pretekov v hoteli Oravský Háj.

DOKLADY

Ak pretekár nie je uvedený v súpiske SZB pre rok 2019, bude od neho požadovaný členský preukaz SZB, ako doklad o veku a členstve v SZB. U zahraničných pretekárov je dokladom k prezentácii písomná prihláška.

ŽREBOVANIE

sa uskutoční v piatok 31.05.2019 o 17:00 v hoteli Oravský Háj, na základe potvrdených písomných prihlášok.

ŠTARTOVNÉ

V pretekoch Viessmann – pohár v letnom biatlone 2019 zaplatia pretekári štartovné za každé preteky v kategóriách žiaci 1,50 €. V prípade zaslania prihlášky po 27.05.2019 zaplatí klub dvojnásobné štartovné.

PROPOZÍCIE
01.-02.06.2019 Viessmann pohár v letnom biatlone žiakov