Organizačná

Organizačná štruktúra sekretariátu SZB 

org_sekret_2012_1

Zamestnanci SZB

Prezident SZB Tomáš Fusko
Generálny sekretár SZB Silvia Šarközi
Sekretariát SZB Zuzana Donovalová
Športový riediteľ SZB Michal Baka
Ekonóm (na materskej dovolenke) Michaela Baková
Účtovník Eva Melicherová
Pokladničné hodiny SZB: Utorok: 10:30 – 12:30
Streda: 13:30 – 15:30
správca NBC Osrblie Roman Brüll
Technicko organizačný manažér Ľuboš Čaja