Štruktúra SZB

struktura_SZB_2016_v2

Slovenský zväz biatlonu je členskou federáciou Medzinárodnej únie biatlonu (IBU), ktorá zastrešuje biatlon v celosvetovom merítku.

Biatlon patrí dlhodobo k najúspešnejším slovenským zimným športom, a vďaka dosiahnutým výsledkom svojich športovcov, ako aj organizovaniu vrcholných biatlonových podujatí, sa stal pojmom na slovenskom športovom nebi.

Zväz usporadúva súťaže v biatlone aj letnom biatlone. Ich najvyššími formami sú preteky Slovenského pohára s celorepublikovou pôsobnosťou a vrcholom v každej sezóne sú Majstrovstvá Slovenska. Všetky oficiálne súťaže sú organizované pre vekové kategórie od 10 rokov vyššie. V rámci zväzu je ustanovených 6 žiackych kategórií - tri dievčenské a tri chlapčenské, štyri dorastenecké kategórie, dve juniorské a päť seniorských kategórií.
Sídlom Slovenského zväzu biatlonu je od roku 1993 Banská Bystrica, ležiaca v strede Slovenska, ale aj v centre biatlonového diania. Zväz sídli v budove, ktorej je vlastníkom. Okrem kancelárií zväzu sú ostatné priestory prenajaté a zisk získaný z prenájmu je jedným z príjmov zväzu , ktorý zabezpečuje fungovanie a činnosť zväzu a jeho klubov. Umiestnenie zväzu v strede Slovenska a v centre biatlonového diania je výhodné pre všetkých - pre pretekárov, trénerov, funkcionárov ako aj pre samotný sekretariát zväzu. Záujmom zväzu je zapojiť do činnosti čo najväčší okruh ľudí, s cieľom neustále skvalitňovať činnosť zväzu a udržať si pozíciu, ktorú v slovenskom športe zaujíma.