Pravidlá

Pravidlá biatlonu a smernice

Pravidlá biatlonu SZB (27.04.2021)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - aktualizované 04/2021
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - prílohy 04/2021
Pravidlá biatlonu SZB (21.10.2020)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - aktualizované 10/2020
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - prílohy 10/2020
Pravidlá biatlonu SZB (19.07.2019)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - aktualizované 07/2019
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - prílohy 07/2019
Pravidlá biatlonu SZB (26.10.2018)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - aktualizované 10/2018
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - prílohy 10/2018
Pravidlá biatlonu SZB (úpravy 2017)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu (úpravy) - 08.04.2017
Pravidlá biatlonu SZB (úpravy 2016)
Pravidlá pre tresty a disciplinárne konanie - 29.06.2016
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu (úpravy) - 25.03.2016
Pravidlá biatlonu SZB (SZB - Slovenský zväz biatlonu)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - aktualizované 12/2015
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu - prílohy 12/2015
Pravidlá biatlonu SZB (úpravy 2014)
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu (úpravy) - 2014
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu (príloha č. 1) - 2014
Pravidlá Slovenského zväzu biatlonu (príloha č. 12) - 2014
Pravidlá biatlonu IBU
Pravidlá Medzinárodnej biatlonovej únie na stránke IBU
Jednotlivé časti pravidiel IBU nájdete na tomto linku...
Preložené Pravidla biatlonu IBU (IBU - Medzinárodná biatlonová únia)
IBU Pravidlá súťaží a podujatí - 2012
IBU Disciplinárny poriadok - 2010
IBU prílohy k pravidlám - 2012
IBU Smernice pre antidoping - 2012