Valné zhromaždenia SZB

Dokumenty z VZ SZB

27.04.2019
Výročná správa SZB - 27. apríla 2019
Zápis - 27. apríla 2019
Rozpočet SZB na rok 2019
Aktívni športovci do 23 rokov - 27. apríla 2019
Talentovaná mládež SZB - 27. apríla 2019
Smernica UTM - 27. apríla 2019
Disciplinárny poriadok - 27. apríla 2019
Stanovy SZB - 27. apríla 2019
Počet delegátov - 27. apríla 2019
28.04.2018
Výročná správa SZB za rok 2017
Zápis - 28. apríla 2018
Rozpočet SZB na rok 2018
Správa mandátovej komisie - 28. apríla 2018
Logo SZB - 28. apríla 2018
Aktívni športovci do 23 rokov - 28. apríla 2018
Talentovaná mládež SZB - 28. apríla 2018
Smernica UTM - 28. apríla 2018
Smernica E-hlasovanie - 28. apríla 2018
Disciplinárny_poriadok - 28. apríla 2018
Stanovy SZB - 28. apríla 2018
Počet delegátov - 28. apríla 2018
 29.04.2017
Výročná správa SZB za rok 2016
Stanovy SZB - 29. apríla 2017
Rozpočet SZB na rok 2017
Zápis - 29. apríla 2017
Správa mandátovej komisie - 29. apríla 2017
Výročná správa SZB za rok 2016
 8.10.2016
Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia - 8. októbra 2016
Zápis - 8. októbra 2016
Stanovy SZB - 8. októbra 2016
Štatút kontrolnej a revíznej komisie - 8. októbra 2016
Správa volebnej komisie - 8. októbra 2016
Správa mandátovej komisie - 8. októbra 2016
Správa Kontrolnej a revíznej komisie - 8. októbra 2016
Správa o hospodárení - 8. októbra 2016
 30. apríla 2016
Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia - 30. apríla 2016
Zápis - 30. apríla 2016
Stanovy SZB - 30. apríla 2016
Správa volebnej komisie - 30. apríla 2016
Správa mandátovej komisie - 30. apríla 2016
Správa Kontrolnej a revíznej komisie - 30. apríla 2016
Správa o hospodárení - 30. apríla 2016
Správa o činnosti od 1.5.2015 do 30.04.2016 - 30. apríla 2016
 26. apríla 2014
Stanovy SZB - 26. apríla 2014
Zápis z Valného zhromaždenia - 26. apríla 2014
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 26. apríla 2014
Programové zameranie činnosti SZB po VII. VZ SZB
 22. mája 2010
Stanovy SZB - 22. mája 2010
Zápis z Valného zhromaždenia - 22. mája 2010
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 22. mája 2010
Programové zameranie činnosti SZB po VI. VZ SZB