O biatlone

Definícia biatlonu:

Biatlon je šport, ktorý kombinuje beh na lyžiach so streľbou na cieľ.

 

Druhy pretekov:
a/ vytrvalostné preteky
b/ rýchlostné preteky
c/ stíhacie preteky
d/ preteky s hromadným štartom
e/ preteky štafiet
f/ preteky družstiev
g/ superšprint
h/ miešané štafety

a/ Vytrvalostné preteky
Sú preteky jednotlivcov s najdlhšími traťami, s príslušným počtom streleckých položiek, určených pre tú, ktorú kategóriu. Vytrvalostné preteky sú špecifické tým, že sú jediným druhom biatlonových pretekov, v ktorých sa nezasiahnutie terča trestá časovou prirážkou jedna minúta.

b/ Rýchlostné preteky 
Sú preteky jednotlivcov s najkratšími traťami, s najviac dvomi streleckými položkami. Nezasiahnutie terča sa trestá odbehnutím 150m trestného kola.

c/ Stíhacie preteky
Sú to preteky jednotlivcov. Pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v kvalifikačných pretekoch, ktorými sú rýchlostné, ale môžu byť aj vytrvalostné preteky. Prvý pretekár má čas štartu 0.00, čas štartu ďalších pretekárov určuje odstup od víťaza v kvalifikačných pretekoch zaokrúhlený na celé sekundy. Pretekár, ktorý dobehne do cieľa prvý je víťazom pretekov. Preteky sú veľmi dynamické a divácky zaujímavé. Dĺžky tratí sú medzi traťami v pretekoch s hromadným štartom a rýchlostnými pretekami - v našich podmienkach sú u väčšiny kategórií totožné s traťami v rýchlostných pretekoch. Počet pretekárov je podmienený počtom stavov na strelnici. Za nezasiahnutý terč beží pretekár 150m trestné kolo.

d/ Preteky s hromadným štartom 
Sú najnovším druhom pretekov. Typickým znakom, ktorý určuje aj názov pretekov je hromadný štart všetkých štartujúcich pretekárov v kategórii v jednom čase. Prvý v cieli je víťazom. Dĺžkou tratí sa preteky s hromadným štartom zaraďujú na druhé miesto po vytrvalostných pretekoch. Sú dynamické a divácky zaujímavé. Počet pretekárov je podmienený počtom stavov na strelnici. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo.

e/ Preteky štafiet 
Sú klasickým druhom biatlonových pretekov. Štafety sú zložené z troch, resp. štyroch členov, z ktorých každý absolvuje svoju trať a predpísané strelecké položky v poradí, v akom je určený trénerom. Prvobežci štartujú naraz. Pretekár na poslednom úseku, ktorý prebehne prvý cieľom určuje víťaznú štafetu. Úspech štafety závisí od vyrovnanosti všetkých členov štafety. Za nezasiahnutý terč beží pretekár trestné kolo.

g/ Superšprint 
Sú jedným z dvoch posledných najnovších druhov biatlonových pretekov. Slúžia na zatraktívnenie biatlonových súťaží – zväčša pri pohárových, propagačných a náborových podujatiach. Skladajú sa z dvoch častí a to kvalifikácie superšprintu a finále superšprintu. Obidve tieto zložky sa líšia v počte predpísaných streleckých položiek a druhom štartu. V kvalifikácii sú predpísané dve strelecké položky L, S a jednotlivý štart so štartovným intervalom 15 sekúnd. Vo finále sú predpísané štyri strelecké položky L,L,S,S a štart je spoločný. Finále sa môže zúčastniť maximálne taký počet pretekárov, koľko je prístupných terčov na strelnici. Pri každej streleckej položke má pretekár k dispozícii okrem 5 nábojov v zásobníku, 3 náhradné náboje. Trestom za netrafený terč je, v kvalifikácii aj vo finále, vyradenie zo súťaže. Kvalifikácia aj finále sa uskutoční v ten istý deň. Dĺžka trate v kvalifikačných pretekoch predstavuje 60 % dĺžky trate vo finále. Sú to najkratšie trate uplatňované v biatlone.

h/ Zmiešané štafety 
Slúžia na zatraktívnenie biatlonových súťaží - zväčša pri pohárových, propagačných a náborových podujatiach. Majú také isté pravidlá ako klasické štafety, s tým rozdielom, že prvé dva úseky bežia ženy a druhé dva úseky muži.