Trénersko - metodická komisia

Testy VPV ZM - 20.10.2018   (250 kB)
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 21.06.2018   (203 kB)
Nominačné kritériá 2017/2018   (366 kB)
Testy VPV ZM - 8.10.2017   (166 kB)
Testy VPV CTM 30.09.-01-10-2017   (867 kB)
Zápis zo zasadnutia č. 2 - 21.04.2017   182 kB)
Zápis zo zasadnutia č. 1 - 15.02.2017   (279 kB)
Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2016-2017   (187 kB)
Testy VPV CTM - 9.10.2016, 5.11.2016   (177 kB)
Testy VPV ZM - 1.10.2016   (166 kB)
Aktualizované nominačné kritéria na MEJ 2016   (107 kB)
Nominačné kritéria reprezentačných družstiev 2015-2016   (227 kB)
Testy VPV ZM - 31.10.2015   (21 kB)
Testy VPV CTM - 31.10.2015   (17 kB)
Nominačné kritéria 2014-2015 RD EYOF   (57 kB)
Nominačné kritéria 2014-2015 RD muži   (57 kB)
Nominačné kritéria 2014-2015 RD ženy   (62 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2014   (421 kB)
Diskusia k CTM - 29.07.2014   (92 kB)
Kalendár RTC na sezónu 2014/15   (20 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2013   (19 kB)
Návrh nominačných kritérií na medzinárodné podujatia - 2012-2013   (145 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2012   (45 kB)
Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti - 2011   (49 kB)
Zoznam pretekárov s povoleným striedavým štartom - 2010/11   (72 kB)
Špeciálne testy juniorov   (73 kB)
Nominačné kritériá na MS v LB Duszniky 2010   (49 kB)
Správa TMK na Valné zhromaždenie SZB - 2010   (266 kB)
Nominačné kritériá letného biatlonu 2010   (142 kB)
Zoznam pretekárov s povoleným striedavým štartom - leto 2009   (65 kB)