Prezídium

26.10.2018 Prílohy k Zápisu č. 6/2018   (2,9 MB)
26.10.2018 Zápis zo zasadnutia č. 6/2018   (327 kB)
06.10.2018 Prílohy k Zápisu č. 5/2018   (5,0 MB)
06.10.2018 Zápis zo zasadnutia č. 5/2018   (338 kB)
14.09.2018 Prílohy k Zápisu č. 4/2018   (1 455 kB)
14.09.2018 Zápis zo zasadnutia č. 4/2018   (269 kB)
02.07.2018 Prílohy k Zápisu č. 3/2018   (1 941 kB)
02.07.2018 Zápis zo zasadnutia č. 3/2018   (341 kB)
02.06.2018 Prílohy k Zápisu č. 2/2018   (1 451 kB)
02.06.2018 Zápis zo zasadnutia č. 2/2018   (378 kB)
05.05.2018 Prílohy k Zápisu č. 1/2018   (151 kB)
05.05.2018 Zápis zo zasadnutia č. 1/2018   (318 kB)
19.04.2018 Prílohy k Zápisu č. 9/2018   (5,0 MB)
19.04.2018 Zápis zo zasadnutia č. 9/2018   (278 kB)
28.03.2018 Prílohy k Zápisu č. 8/2018   (963 kB)
28.03.2018 Zápis zo zasadnutia č. 8/2018   (289 kB)
28.12.2017 Prílohy k Zápisu č. 7/2017   (903 kB)
28.12.2017 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017   (669 kB)
16.10.2017 Prílohy k Zápisu č. 6/2017   (2,3 MB)
16.10.2017 Zápis zo zasadnutia č. 6/2017   (702 kB)
29.05.2017 Prílohy k Zápisu č. 5/2017   (2,1 MB)
29.05.2017 Zápis zo zasadnutia č. 5/2017   (922 kB)
22.04.2017 Prílohy k Zápisu č. 4/2017   (3,1 MB)
22.04.2017 Zápis zo zasadnutia č. 4/2017   (662 kB)
08.04.2017 Prílohy k Zápisu č. 3/2017   (2,3 MB)
08.04.2017 Zápis zo zasadnutia č. 3/2017   (812 kB)
21.12.2016 Prílohy k Zápisu č. 2/2016   (2,0 MB)
21.12.2016 Zápis zo zasadnutia č. 2/2016   (272 kB)
23.10.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 1/2016   (124 kB)
23.10.2016 Prílohy k Zápisu č. 1/2016   (1.1 MB)
23.10.2016 Zápis zo zasadnutia č. 1/2016   (262 kB)
15.09.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 13   (119 kB)
15.09.2016 Prílohy k Zápisu č. 13   (1.4 MB)
15.09.2016 Zápis zo zasadnutia č. 13   (194 kB)
19.07.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 12   (112 kB)
19.07.2016 Zápis z mimoriadneho zasadnutia č. 12   (160 kB)
13.05.2016 Zoznam uznesení zo zasadnutia č. 11   (118 kB)
13.05.2016 Zápis zo zasadnutia č. 11   (211 kB)
13.05.2016 Prílohy k Zápisu č. 11   (315 kB)
09.04.2016 Zápis zo zasadnutia č. 10   (611 kB)
09.04.2016 Prílohy k Zápisu č. 10   (1,7 MB)
09.01.2016 Zápis zo zasadnutia č. 9   (549 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2013   (38 kB)
  Informácia zo zasadnutia Prezídia SZB - 29.05.2010   (21 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2009   (41 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2009   (32 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2008   (43 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2009   (38 kB)
  Informácia zo zasadnutia Prezídia SZB, konaného dňa 29.12.2008   (18 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2007   (35 kB)
  Hlavné úlohy SZB na rok 2007   (44 kB)
  Správa o hospodárení SZB za rok 2006   (49 kB)
  Plán zasadnutí Prezídia SZB 2007   (17 kB)
Správa o činnosti Prezídia Slovenského zväzu biatlonu v období 2002-2006 (89 kB)