Ženy

Družstvo ženy

RD ženy
 

Meno a priezvisko:
Klub biatlonu:

Anastasia KUZMINA
VŠC Dukla B. Bystrica

Meno a priezvisko:
Klub biatlonu:

Terézia POLIAKOVÁ
VŠC Dukla B. Bystrica

Meno a priezvisko:
Klub biatlonu:

Paulína FIALKOVÁ
VŠC Dukla B. Bystrica

Meno a priezvisko:
Klub biatlonu:

Ivona FIALKOVÁ
VŠC Dukla B. Bystrica