Ženy

Reprezentačné družstvo

Paulína Fialková

Paulína Fialková

Ivona Fialková

Ivona Fialková

Veronika Machyniaková

Veronika Machyniaková

Henrieta Hotvátová

Henrieta Hotvátová

 

 

  Aneta Smerčiaková

Henrieta Hotvátová