Juniorská reprezentácia

Veronika Machyniaková a Smrečiaková Aneta

Horvátová Henrieta a Haidelmeierová Veronika

Sklenárik Tomáš a Ottinger Lukáš 

Baloga Matej a Lepeň       Matej 

 

 

Veronika MachyniakováVeronika Machyniaková

Aneta Smrečiaková Aneta Smrečiaková

Henrieta HorvátováHenrieta Horvátová

Veronika HaidelmeierováVeronika Haidelmeierová

 

Matej BalogaMatej Baloga

Matej Lepeň Matej Lepeň

Tomáš SklenárikTomáš Sklenárik

Lukáš OttingerLukáš Ottinger