O NBC

NÁRODNÉ BIATLONOVÉ CENTRUM OSRBLIE

Vítame Vás v Národnom biatlonovom centre v Osrblí, ktoré je jediným svojho druhu na Slovensku a je držiteľom licencie A udelenej Medzinárodnou biatlonovom úniou (IBU) na organizovanie svetových podujatí prvej kategórie.

Vlastníkom areálu je Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica ( SZB)

Súčasťou areálu NBC je športová biatlonová strelnica s trvalou prevádzkou, lyžiarske bežecké trate. Lyžiarske bežecké trate s asfaltovým povrchom sa v letnom období používajú na tréning na kolieskových lyžiach a korčuliach.

Verejnosť môže areál využívať zdarma za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a rešpektovania prípadných usmernení trénerov alebo personálu NBC. Pohyb cez streleckú rampu strelnice slúži len na biatlonový tréning a verejnosť tam nemá prístup.

Vstupujúci návštevník berie na vedomie, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo.