NBC Osrblie

NÁRODNÉ BIATLONOVÉ CENTRUM OSRBLIE

Osrblie, 13. januára 2019

V dňoch 23.1. - 3.2.2019 sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí uskutočnia Majstrovstvá Sveta Juniorov a Mládeže v Biatlone.

Počas konania pretekov je zakázaný vstup na trať iným osobám ako pretekárom!

Pre podrobné informácie je potrebné kontaktovať B. Leitnera na telefónne číslo 0918 900 774.

Lyžovanie v biatlonovom areáli je otvorené aj pre verejnosť každý deň mimo pretekov. Preto využite možnosť upravovaných tratí.

Režim strelnice:

K dispozícii na tréning bude len odkrytá časť strelnice.

Z prevádzkových dôvodov sa budú v týždňových intervaloch striedať jednotlivé strelecké stavy na strelnici.

Tréneri sú povinní vybrať podložky na streľbu, použiť pripravené papierové terče v rámikoch na nástrel.

Po skončení tréningu je tréner povinný upraviť strelnicu do pôvodného stavu a upratať nábojnice z palebnej čiary.

Prísny zákaz vjazdu motorových vozidiel na strelnicu a do priestoru tribúny!!!

Využívanie strelnice je potrebné nahlásiť minimálne 1 deň pred plánovaným tréningom na telefónne číslo +421 (918) 900774.

Pri sústredeniach je možná dohoda aj mimo uvedených časov.

Nenahlásené tréningy na strelnici sú zakázané.

Tréning na strelnici:

    doobeda  udržba strelnice poobede
14.1.2019 Pondelok STRELNICA   PRE   ÚDRŽBU   UZAVRETÁ
15.1.2019 Utorok 09:00 - 12:00  udržba strelnice 14:00 - 16:00
16.1.2019 Streda 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:00
17.1.2019 Štvrtok 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:00
18.1.2019 Piatok 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
19.1.2019 Sobota 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
20.1.2019 Nedeľa 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
21.1.2019 Pondelok STRELNICA   PRE   ÚDRŽBU   UZAVRETÁ
22.1.2019 Utorok  udržba strelnice  udržba strelnice 14:00 - 16:30
23.1.2019 Streda 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
24.1.2019 Štvrtok 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
25.1.2019 Piatok STRELNICA UZAVRETÁ pre MSJaM 2019
26.1.2019 Sobota STRELNICA UZAVRETÁ pre MSJaM 2019
26.1.2019 Nedeľa STRELNICA UZAVRETÁ pre MSJaM 2019

Pre členov SZB je použivanie tratí a strelnice bezplatné.

Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj „SZB“) je vlastníkom Národného biatlonového centra v Osrblí (ďalej aj „NBC).
Súčasťou areálu NBC je športová biatlonová strelnica s trvalou prevádzkou a lyžiarske bežecké trate. Lyžiarske bežecké trate s asfaltovým povrchom sa v letnom období používajú na tréning na kolieskových lyžiach a korčuliach. V areáli NBC Osrblie sa pravidelne konajú tréningy a preteky biatlonistov (členov SZB) prípadne iných osôb, ktoré získali súhlas na využitie areálu NBC Osrblie.

Voľný pohyb cudzích osôb (nečlenov SZB) je v areáli NBC Osrblie ZAKÁZANÝ, nakoľko nedisciplinovaným správaním môže dôjsť najmä k zrážke športovcov s cudzími osobami na trati či biatlonovej strelnici a následným fyzickým zraneniam.
Slovenský zväz biatlonu umožňuje vstup cudzím osobám do areálu NBC len po podpise VYHLÁSENIA a následným nahlásením vstupu do areálu riaditeľovi NBC Osrblie na telefónnom čísle +421 (918) 900774.

Týmto vyhlásením vstupujúci berie na vedomie prevádzkový poriadok areálu NBC a súhlasí, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo. Vstupujúci zároveň vyhlasuje, že plne zodpovedá za škody a ujmy ním spôsobené. Vstupujúci sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo vstupom do NBC ku škode na zdraví, majetku, prírode a správať sa ohľaduplne k osobám, ktoré sa v areáli NBC nachádzajú.