Valné zhromaždenie SZB 2019

BANSKÁ BYSTRICA 29. apríla (SZB) Dňa 27.4.2019 sa v Osrblí konalo Valné zhromaždenie SZB.

Dňa 27.4.2019 sa v Osrblí konalo Valné zhromaždenie SZB.

Podľa čl. 10.1.2 Stanov SZB bolo pozvaných 117 delegátov s právom hlasovať.
VZ sa zúčastnilo 86 delegátovs právom hlasovať, štyria členovia sekretariátu a traja prizvaní hostia. Vedením VZ SZB bol poverený Viceprezident pre mládež Ľubomír Machyniak.

VZ SZB schválilo

 • úpravu Disciplinárneho poriadku SZB v zmysle návrhu
 • úpravu Stanov SZB
 • komisiu na úpravu Stanov SZB
 • výšku členského príspevku na 3,00 eurá pre každého člena SZB
 • finančný rozpočet SZB na rok 2019 v plnom znení
 • talentovanú mládež a aktívnych športovcov SZB 2019
 • úpravu smernice UTM

VZ SZB prerokovalo

 • doplnené Výročné správy SZB k účtovnej závierke za roky 2016 a 2017

Boli podané návrhy

 • na zmenu úpravy stanov v čl. 10.1.2 - kľúč pre určenie počtu delegátov na VZ SZB. Návrh nebol schválený.

Voľby do orgánov SZB

 • navrhnutý do funkcie Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu MILAN GAŠPERČÍK neprijal kandidatúru.
 • navrhnutá do funkcie Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov JAROSLAVA LAUKOVÁ bola zvolená do tejto funkcie
 • na voľbu predsedu Disciplinárnej komisie neboli žiadne návrhy kandidátov

Funkcia Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu a funkcia predsedu DK zostáva neobsadená. Voľba týchto funkcií bude predmetom doplnkových volieb.

© 2019, Slovenský zväz biatlonu
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto správ na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu je výslovne zakázané.