Valné zhromaždenie SZB 27.06.2020

Valné zhromaždenie SZB sa bude konať dňa 27.06.2020.