Štúdium na Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici

Dôležité informácie pre biatlonistov, ktorí majú záujem študovať na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici.
Termín podania prihlášok je do 28.02.2021. Pre viac informácií pozri link nižšie.

Prihláška na Strednú športovú školu