Pozvánka na testy VPV CTM 2019

Banská Bystrica 23. augusta 2019 (SZB) - Slovenský zväz biatlonu Vás pozýva na testy všeobecnej pohybovej výkonnosti Centier talentovanej mládeže Szb.