Podpísanie Zmluvy medzi Slovenským zväzom biatlonu a VŠC Dukla

BANSKÁ BYSTRICA 20. septembra 2019 (SZB) - Podpísanie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Slovenským zväzom biatlonu a VŠC Dukla Banská Bystrica.

Slovenský zväz biatlonu a VŠC Dukla Banská Bystrica uzatvorili 20. septembra 2019 Zmluvu o vzájomnej spolupráci za účelom spolupráce pri vytváraní čo najvhodnejších podmienok pre prípravu športovcov v športe biatlon, pre prípravu reprezentácie Slovenskej republiky v biatlone, pre dosahovanie čo najlepších výsledkov športovcov na športových podujatiach a pre propagáciu a rozvoj športu biatlon.